W dniu 6 stycznia 2008 roku w naszej parafii został poświęcony sztandar koła Róż Żywego Różańca.

Róża Żywego Różańca powstała w grudniu 2003 r. Składa się z 20 członkiń - głównie seniorek. Opiekunem grupy był ks. Edward Grudziecki - proboszcz parafii w Raculi, do której należał kosciół filialny w Drzonkowie. W sierpniu 2006 roku erygowano parafię w Drzonkowie pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej. Proboszczem został ks. Adam Tablowski, który otoczył koło różańcowe troskliwą duchową opieką. Za patrona Róży obrano św. siostrę Faustyną Kowalską. Spotykamy się w ostatnią niedzielę miesiąca na krótkiej modlitwie, wymianie tajemnic i omówieniu spraw związanych z Różą i parafią.