• Slide 1
  • Slide 2 BC

Róża Żywego Różańca powstała w grudniu 2003 r. Składa się z 20 członkiń - głównie seniorek. Opiekunem grupy był ks. Edward Grudziecki - proboszcz parafii w Raculi, do której należał kosciół filialny w Drzonkowie. W sierpniu 2006 roku erygowano parafię w Drzonkowie pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej. Proboszczem został ks. Adam Tablowski, który otoczył koło różańcowe troskliwą duchową opieką. Za patrona Róży obrano św. siostrę Faustyną Kowalską. Spotykamy się w ostatnią niedzielę miesiąca na krótkiej modlitwie, wymianie tajemnic i omówieniu spraw związanych z Różą i parafią.

Naszym naczelnym zadaniem jest codzienna wspólna modlitwa różańcowa, polecająca Bogu Kościół święty, ojczyznę i parafię.

Włączamy się w nabożeństwa: wielkopostne - drogi krzyżowej, triduum paschalnego i październikowe.

Ponadto pielgrzymujemy do Matki Boskiej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie oraz do innych sanktuariów maryjnych w Polsce razem z ks. proboszczem. W dniu 6.01.2008 r. w Święto Objawienia Pańskiego uroszyście poświęcono sztandar ufundowany przez Różę, który będzie służył jako symbol wiary w procesjach eucharystycznych. Naszym pragnieniem jest, aby pozostałe stany jak: rodziny, mężczyźni, młodzież założyli następne Róże, by apostolat Maryjny rozszerzał się na całą współnotę parafialną.

Zelatorka Róży Maria Lipczyńska