• Slide 1
 • Slide 2 BC

 

Ogłoszenia duszpasterskie na 32. Niedzielę Zwykłą (rok C)

 

 1. Dziś 32. Niedziela Zwykła. Dziękuję parafianom i gościom za wspólnie przeżytą Eucharystię.
 2. Dziś w naszych kościołach zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
 3. Jutro 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. Nie jest to święto kościelne, ale chcemy otaczać modlitwą naszą Ojczyznę i dlatego w naszym kościele zostaną tego dnia odprawione 2 Msze św.: o godz. 10.00 i 18.00.
 4. Stowarzyszenie Babiniec serdecznie zaprasza na coroczny wieczór patriotyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Spotkanie, na którym nie zabraknie wspólnego śpiewu, odbędzie się 11 listopada o 17.00 w świetlicy w Drzonkowie.
 5. W środę 13.11 wspomnienie Patronów naszej diecezji – Pierwszych Męczenników Polski.
 6. W miesiącu listopadzie modlimy się za naszych zmarłych w czasie nabożeństw wspominkowych. Dziś, w Niedzielę, o 17.30 ostatnie Wypominki za zmarłych, których imiona zapisaliśmy na kartach wspominkowych. Jutro, w poniedziałek 11.11 o 17.30 Wypominki za wszystkich, którzy ponieśli śmierć walcząc, na przestrzeni dziejów, o wolność Ojczyzny.
 7. W najbliższą sobotę 16.11 przypada liturgiczne wspomnienie MB Ostrobramskiej – święto patronalne naszej parafii. Msza św. odpustowa zostanie odprawiona 16.11 o godz. 18.00 – przewodniczył jej będzie ks. kan. Zdzisław Przybysz – proboszcz par. pw. MB Częstochowskiej w Zielonej Górze. Po Mszy św. odpustowej zapraszamy na agapę – spotkanie przy stole w drzonkowskiej świetlicy przy bigosie, cieście i grzanym winie. Bardzo proszę o pomoc osoby gotowe upiec ciasto na to nasze spotkanie! Osoby te proszę o kontakt ze mną.
 8. Wzorem roku ubiegłego jako przygotowanie duchowe do naszego odpustu chcę zaproponować Wam, Drodzy, adorację nocną. Rozpocznie się ona o 22.00 w piątek 15.11, a zakończy w sobotę 16.11 o 7.00. Adoracja będzie odbywać się w salce (naszej tymczasowej zakrystii). Na stoliku z prasą wyłożona jest lista z godzinami adoracji – bardzo proszę chętnych do adorowania o wpisanie na listę swoich imion i nr telefonu. Adoracja się odbędzie, jeśli na każdej z godzin będzie wpisana choć jedna osoba. Do salki na adorację będziemy wchodzić przez główne drzwi prowadzące na plebanię. W nocy nie używamy domofonu!
 9. Najbliższe spotkanie rodziców dzieci kl. 3, wraz z dziećmi, odbędzie się w drzonkowskiej świetlicy w Niedzielę 17.11 bezpośrednio po Mszy św. o godz. 10.00. Rodziców, którzy podjęli się modlitwy różańcowej za dzieci, proszę o przyniesienie ze sobą tajemnic różańcowych, żebyśmy mogli dokonać ich wymiany. Na spotkaniu będzie też obecna pani, która szyje szatki komunijne. Bardzo proszę o upieczenie ciast rodziców, którzy w czasie ostatniego spotkania się do tego zobowiązali.
 10. Zbiórka ministrantów i próba scholi w piątek o 19.00.
 11. W par. pw. św. Franciszka w Zielonej Górze w poniedziałki i środy o godz. 19.00 są prowadzone katechezy neokatechumenalne dla młodzieży i dorosłych. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich mających pragnienie ożywić i pogłębić swoje doświadczenie wiary. Najbliższa katecheza w środę 13.11 o 19.00.
 12. Kandydaci do bierzmowania mogą u mnie odebrać swoje indeksy.
 13. Dziękuję za modlitwę, za okazywaną pomoc i za ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty. Wszystkim życzę pięknej niedzieli i dobrego tygodnia!

 

         Zielona Góra, 10.11.2019 r.                                                                        

ks. Rafał Szwaja - proboszcz

 

 

****************************************************

 

DEKLARACJA KANDYDATA

 do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Ja,.............................................................................................................................

oświadczam, że pragnę przystąpić do sakramentu bierzmowania w parafii
pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Zielonej Górze.

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego sakramentu i zobowiązuję się do wypełniania następujących warunków:

 • w niedziele i święta nakazane będę uczestniczył/a we Mszy św.;
 • w ciągu roku będę przystępował/a do sakramentu pojednania – przynajmniej z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, rekolekcji oraz rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego i katechetycznego;
 • będę sumiennie uczestniczył/a w katechezie szkolnej;
 • będę aktywnie uczestniczył/a w spotkaniach grup domowych i we wspólnych spotkaniach formacyjnych;
 • wezmę udział we wspólnym dniu skupienia;
 • w ciągu roku będę brał udział w nabożeństwach okresowych (różańcu, roratach, drodze krzyżowej, gorzkich żalach i nabożeństwie majowym) - przynajmniej raz w każdym z nich.

Jestem świadomy/a, że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do sakramentu bierzmowania.

…...................................                                         ….....................................................

           data                                                                     podpis kandydata

************************************************************

Zgłaszamy naszego syna/córkę do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia i wiary oraz współpracować z osobami prowadzącymi w parafii przygotowanie do bierzmowania.             

…...................................                                         ….....................................................

         data                                                                podpisy rodziców/opiekunów

 

***********************************************************************

Dane kandydata

Imię i nazwisko kandydata

Szkoła i klasa

Imię i nzawisko katechety

Adres zamieszkania

Nr tel. Rodzica/ opiekuna

e-mail Rodzica/opiekuna

e-mail kandydata

Data i miejsce urodzenia

Data i miejsce chrztu św.