• Slide 1
 • Slide 2 BC

 

Ogłoszenia duszpasterskie na  3. Niedzielę Zwykłą (rok C)

 

 1. Serdecznie dziękuję naszym parafianom, przyjaciołom i gościom za wspólnie przeżytą Eucharystię.
 2. Zakończyliśmy cykl naszych Mszy św. kolędowych. Serdecznie dziękuję Wam, Drodzy, za Waszą obecność, wspólne słuchanie Słowa Bożego i modlitwę. Bardzo dziękuję również za złożone przy tej okazji ofiary.
 3. W tym tygodniu w kościele w Drzonkowie w poniedziałek i wtorek nie będzie Mszy św. Od środy do soboty Msze św. o godz. 18.00. W Suchej Msza św. w czwartek o 17.00.
 4.  Intencje mszalne tego tygodnia w Suchej: 27.01 czwartek o 17.00: + Maria Rudnicka (int. od uczestników pogrzebu); 30.01 Niedziela o 9.30: + mama – Helena Szczepańska (w 2. roczn. śmierci).
 5. Chciałem poinformować, że obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, który przed laty wisiał w naszym kościele parafialnym, zgodnie z sugestiami rady duszpasterskiej, został ostatecznie zawieszony w drzonkowskiej kaplicy cmentarnej. Serdecznie dziękuję parafianinowi, który w ostatnim czasie opiekował się obrazem i pomógł w jego umieszczeniu w kaplicy.   
 6. Wspólnota Pustynia w Mieście zaprasza na Nieszpory za miasto, które będą celebrowane w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze w sobotę 29 stycznia o godz. 19.15.   
 7. Od dziś do najbliższego czwartku będę przebywał na krótkim wyjeździe. W związku z tym w najbliższą środę kancelaria parafialna będzie nieczynna. W sytuacjach nagłych i koniecznych (posługa u chorego lub pogrzeb) dyżur duszpasterski będzie pełniła parafia ks. Dziekana pw. Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. Aliny w Zielonej Górze (tel. kontaktowy: 605 423 444).   
 8. Dziękuję za modlitwę, okazywaną pomoc, za wszelkie dowody życzliwości oraz za ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty – w tradycyjnej formie – do koszyka i za przelewy dokonywane na konto parafii. Wszystkim życzę pięknej Niedzieli i dobrego tygodnia, a dzieciom i młodzieży – udanych ferii!

 

            Zielona Góra, 23.01.2022 r. 

ks. Rafał Szwaja - proboszcz

 

 

 

**************************************************
 
 

Plan spotkań proboszcza z parafianami w ZG-Suchej w 2021/2022 roku

godzina spotkań – Eucharystii: 17.00

 

 

 1. Czwartek 13.01 – Osiedle „Złote Piaski”
 1. Czwartek 20.01 – mieszkańcy pozostałej części Suchej

 

 

*******************************

 

 

Plan spotkań proboszcza z parafianami w ZG-Drzonkowie w 2021/2022 roku

godzina spotkań – Eucharystii: 18.00

 

 

 1. Wtorek 04.01 – ul. Strumykowa, Wrzosowa, Boczna, Kąpielowa, Cisowa, Rybałtowa, Rajcowska
 1. Środa 05.01 – Staromłyńska, Ośrodkowa, Szermiercza, Przełajowa, Jeździecka, Strzelecka, Pięciobojowa, Szkolna
 1. Piątek 07.01 – ul. Grzybowa, Świerkowa, Słoneczna, Zmienna, Krótka, Wiewiórcza, Podgórna, Kościelna
 1. Wtorek 11.01 – ul. Bażantowa, Czyżykowa, Sarnia, Jastrzębia, Niedźwiedzia, Leśna, Gajowa, Lisia, Wilcza, Orla, Sowia, Krucza
 1. Środa 12.01 – Os. Eden
 1. Czwartek 13.01 – ul. Rycerska, Rekreacyjna, Rotowa, Rajtarowa
 1. Piątek 14.01 – ul. Akacjowa, Brzozowa, Klonowa, Dębowa, Sosnowa, Modrzewiowa
 1. Wtorek 18.01 – Regimentowa, Regentowa, Romera, Rebusowa, Rydwanowa, Zamkowa
 1. Środa 19.01 – ul. Olimpijska
 1. Czwartek 20.01 – Przyjaciele parafii, goście i inne osoby (np. które nie mogły być ze swoim rejonem)

 

 

 *************************************

 

P: Prowadzący modlitwę

W: Pozostali uczestnicy

 

Liturgia Domowa

 

Na początku zapalamy świecę, wówczas prowadzący modlitwę mówi:

P: Światło Chrystusa.

W: Bogu niech będą dzięki.

Potem wszyscy wykonują znak krzyża, mówiąc:

W: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

W tym miejscu warto zaśpiewać wspólnie jedną z tradycyjnych kolęd, np. „Dzisiaj w Betlejem”.

PPanie Jezus Chryste, stajemy w Twojej obecności, aby polecić Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. W tym roku nie ma z nami kapłana, który zawsze w Twoim imieniu przychodził nas pobłogosławić. Chcemy jednak pokornie prosić Cię o Twoje błogosławieństwo, gdyż mocno wierzy my w to, że jesteś nam życzliwy i pragniesz naszego szczęścia. Pozwól nam dobrze przeżyć tę chwilę wspólnej modlitwy.

Chwila ciszy

P: Panie Jezu, Ty przyrzekłeś, że gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Imię Twoje, tam Ty jesteś pośród nich, zmiłuj się nad nami.

W: Zmiłuj się nad nami.

P: Chryste, Ty przez Mękę, Krzyż i Zmartwychwstanie Twoje uczyniłeś nas współmieszkańcami świętych i domownikami Boga, zmiłuj się nad nami.

W: Zmiłuj się nad nami.

P: Panie Jezu, Ty przyrzekłeś, że Ojciec Twój wysłucha każdej modlitwy zanoszonej w Imię Twoje, zmiłuj się nad nami.

W: Zmiłuj się nad nami.

P: Panie Jezu Chryste, Ty wstąpiłeś do domu Zacheusza, przybądź i do nas ze swoim błogosławieństwem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.


P: Teraz wysłuchajmy z uwagą słów z Ewangelii według św. Łukasza.

„Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

Chwila ciszy

P: Panie Jezu Chryste, Ty przyszedłeś na ziemię, aby zamieszkać wśród nas, ludzi. Uświęciłeś dom rodzinny w Nazarecie i przyszedłeś do domu Zacheusza. Prosimy Cię, błogosław także naszą rodzinę i nasz dom. Pozostań w naszej rodzinie i mieszkaj z nami przez wszystkie dni nowego roku. Ciebie prosimy…

W: Wysłuchaj nas, Panie.

P: Niech wszyscy codziennie doświadczamy Twojej obecności i pomocy. Ciebie prosimy…

W: Wysłuchaj nas, Panie.

P: Pomóż nam wszystkim zwyciężać zło dobrem. Ciebie prosimy…

W: Wysłuchaj nas, Panie.

P: Pomóż nam być otwartymi na potrzeby bliźnich. Ciebie prosimy…

W: Wysłuchaj nas, Panie.

P: Chorym członkom naszej rodziny przywróć zdrowie, a naszych bliskich zmarłych przyjmij do chwały nieba. Ciebie prosimy…

W: Wysłuchaj nas, Panie.

Następnie prowadzący odmawia modlitwę błogosławieństwa:

P: Boże Ojcze, Ty jesteś źródłem naszego szczęścia. Jako Twoje dzieci pragniemy doświadczyć mocy Twego błogosławieństwa. Prosimy, ześlij je na ten dom, wszystkich jego mieszkańców, a także na tych, którzy przekroczą jego próg.

Jezu Chryste, niech Twoja Krew chroni nas od wszelkiego zła i nieszczęścia. Zawierzamy się Twemu miłosiernemu Sercu, pragnąc Twego królowania w nas i pośród nas.

Maryjo, nasza Matko, Twemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy nas samych i wszystko, co mamy. Święty Józefie, powierzamy Ci opiekę nad nami i naszym domostwem.

Aniołowie i Święci Boży, otaczajcie nas modlitwą, abyśmy mogli żyć w pokoju dzieci Boga.

Po tej modlitwie można przy śpiewie kolędy („Gdy Chrystus rodzi”) wspólnie przejść przez poszczególne pomieszczenia i pokropić je wodą święconą Na zakończenie wszyscy odmawiają wspólnie modlitwę

„Ojcze nasz”.

P: Zakończmy naszą wspólną modlitwę słowami, których nas nauczył nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus:

W: Ojcze nasz…

P: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Niech więc pokój i błogosławieństwo Boże spoczną na tym domu i niech napełnią serca jego mieszkańców. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.
Wszyscy wykonują znak krzyża, mówiąc:

W:W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.