• Slide 1
 • Slide 2 BC

 

Ogłoszenia duszpasterskie na 6. Niedzielę Wielkanocną (rok B)

 

 1. Dziś 6. Niedziela Wielkanocna. Serdecznie dziękuję naszym parafianom, przyjaciołom parafii, gościom i tym, którzy łączyli się z nami duchowo, pozostając w swoich domach, za wspólnie przeżytą Eucharystię.
 2. Dziś jest zmieniony grafik Mszy św. – Msze św. komunijne odbywają się dziś: o godz. 9.00, 11.00 i 13.00. Bardzo proszę, żeby nie przychodzić na te Msze św. w związku z limitem wiernych. Msze św. dla parafian (oprócz tej sobotniej o 18.00) zostaną odprawione w Niedzielę o godz. 16.00 i 18.00. Proszę Was, Drodzy, o wyrozumiałość ze względu na ww. niedogodności. Otoczmy naszą modlitwą dzieci, ich rodziców i chrzestnych, by głęboko przeżyli swoje spotkanie z Jezusem w sakramentach Kościoła.
 3. W przyszłą Niedzielę – uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 4. W przyszłą Niedzielę zbiórka do puszek na rzecz sanktuarium w Jakubowie, którego zabudowania parafialne ucierpiały na skutek pożaru, który wybuchł w nocy z 3 na 4 maja br.
 5. Rozpoczął się miesiąc maj poświęcony w Kościele szczególnej czci Matki Bożej. Nabożeństwa majowe odbywają się będą w naszej parafii od środy do Niedzieli o 17.30.
 6. W niedziele (i święta nakazane) dla tych, którzy uczestniczyli w Mszach św. telewizyjnych czy radiowych jest możliwość przyjęcia komunii św. w kościele bezpośrednio po zakończonych celebracjach czyli: o 9.00, 11.00, 13.30 i 19.00.
 7. Do komunii duchowej zapraszam wszystkich, którzy w okresie epidemii nie korzystają z komunii św. sakramentalnej (więcej na ten temat: http://mkolbe.pl/assets/files/Komunia_duchowa.pdf). Pamiętajmy, że okres tzw. Komunii św. wielkanocnej trwa od środy popielcowej do Niedzieli Trójcy Św.
 8. Aktualne przepisy sanitarne ustaliły następujące zasady uczestnictwa w liturgii: dopuszczalny limit osób przebywających w kościele – 1 osoba/15 m kw. (dla naszego kościoła oznacza to maksymalnie 26 osób obecnych na liturgii); obowiązek zachowania dystansu społecznego – co najmniej 1,5 m; obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką (za wyjątkiem celebransa).
 9. Wobec utrzymujących się warunków, ks. Biskup podtrzymuje do odwołania ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Dyspensa dotyczy wiernych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz katolików przebywających na jej terytorium.
 10. Dzięki życzliwości p. Wiesława Kuchty i Stowarzyszenia Dobry Start do odwołania transmitujemy z naszego kościoła Msze św. odprawiane w Niedziele o godz. 10.00. Transmisja jest dostępna na stronie: tvnowadzielnica.pl pod zakładką live stream.   
 11. W tygodniu Msze św. w naszym kościele: w poniedziałek o 18.00 i 19.00 Msze św. Białego Tygodnia dla dzieci, które w minioną sobotę i dziś – w Niedzielę, przystąpiły do I Komunii św. w naszej parafii. We wtorek Msza św. o 8.00 a od środy do soboty o 18.00.
 12. Gdyby ktoś miał potrzebę spowiedzi lub komunii św. – można zadzwonić i umówić się indywidualnie lub w każdej chwili zajść na plebanię i jeśli tylko jestem na miejscu, jestem do Waszej, drodzy, dyspozycji.
 13. Zapowiedzi przedślubne – związek małżeński zamierzają zawrzeć: 1) Piotr Majewski, zam. w Zielonej Górze, kawaler i Magdalena Koprowska, zam. w Zielonej Górze, panna (zap. 3); 2) Łukasz Pachulski, zam w Zielonej Górze – Drzonkowie, kawaler i Monika Jarzębska, zam. w Zielonej Górze, panna (zap. 1).
 14. W sieci pojawił się film "Wyrok na niewinnych". To ważny obraz, który odsłania burzliwe kulisy procesu, który odbył się na początku lat 70. W USA. Film demaskuje metody, jakimi posłużyli się aktywiści aborcyjni chcący wywrzeć presję na sędziów. Pokazuje także działania grup obrońców życia, którzy z przerażeniem odkrywają, że walczą z najlepiej finansowaną rewolucją XX w. Film (odpłatnie) dostępny jest na platformę: www.rafaelkino.pl
 15. Dziękuję za modlitwę, okazywaną pomoc, za wszelkie dowody życzliwości oraz za ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty – w tradycyjnej formie (do koszyka na stoliku z prasą) i za przelewy dokonywane na konto parafii. Wszystkim życzę wiele łaski i pokoju od Zmartwychwstałego Pana!

 

          Zielona Góra, 09.05.2021 r. 

ks. Rafał Szwaja - proboszcz

 

 

***********************

 

Niedziela Zmartwychwstania
Śniadanie wielkanocne w rodzinie

 

Tegoroczne śniadanie wielkanocne znów spożywane będzie w czasie epidemii. Zachęcamy, aby w rodzinach wykorzystać ten czas do odprawienia krótkiej liturgii domowej. Tradycyjną święconkę stanowić będą pokarmy pobłogosławione przez prowadzącego modlitwę.

Stół powinien być nakryty białym obrusem i – jeśli to możliwe – udekorowany zielonymi pędami zbóż, bukszpanem czy gałązkami wierzby. Główne miejsce na stole zajmują zapalona świeca przypominająca paschał, oznaczający Chrystusa Zmartwychwstałego, oraz koszyk z symbolicznymi pokarmami przypominającymi ucztę paschalną (malowane jajka, chleb, sól, chrzan, wędlina) i figurka wielkanocnego baranka.

Zapalając świecę, ojciec rodziny lub prowadzący podnosi ją mówiąc:

Prowadzący: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja

Wszyscy: Prawdziwie powstał, jak powiedział. Alleluja

Następnie prowadzący mówi:

 1. Pan zmartwychwstał i jest z nami. Z Nim żadna ciemność nas nie ogarnie. W Nim mamy życie wieczne. Niech wielkanocna radość całego Kościoła będzie też radością naszej rodziny.

CZYTANIE EWANGELII

Teraz ktoś z domowników odczytuje fragment Ewangelii (Mt 28, 1-10)

Lektor: Z Ewangelii według świętego Mateusza.

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.

Jezus ukazuje się niewiastom.

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».

 

 1. Oto słowo Pańskie.
 2. Chwała Tobie, Chryste.

 

 

KATECHEZA DOMOWA

Teraz wszyscy siadają, a ojciec rodziny lub inny z domowników przypomina zgromadzonym sens świętowania, zapraszając dzieci – jeśli są obecne – do krótkiego dialogu, przekazując im w ten sposób wiarę oraz ucząc chrześcijańskich i polskich obyczajów. Pomocą ku temu niech będą poniższe treści.

Pascha w czasie epidemii

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijan. Zaczyna się już w noc z soboty na niedzielę liturgią Wigilii Paschalnej. Wielkanocny poranek w polskiej tradycji wiąże się z kolei z Mszą św. rezurekcyjną, po której w rodzinnym gronie spożywa się wielkanocne śniadanie. To wyraz radości z obecności Pana, który w dzień swego Zmartwychwstania przyszedł do apostołów, aby spożyć z nimi posiłek, umacniając ich w wierze.

W tym roku znów spotykamy się w czasie panującej w świecie i w naszej ojczyźnie epidemii. (Nie mogliśmy się spotkać na paschalnym czuwaniu w Wielką Noc, uczestniczyć w rezurekcji ani nawet w sprawowanej w ciągu dnia Eucharystii w naszym kościele). Ale Chrystus zmartwychwstał naprawdę i pokonał śmierć! On chce przychodzić do nas tak, jak przyszedł do Żydów, którzy sprawowali pierwszą Paschę w swoich domach w noc wyjścia z niewoli egipskiej (zob. Wj 12,3). Chrystus już tam był obecny w znaku spożywanego paschalnego baranka, którego krew ratowsała Izraelitów przed przechodzącym w nocy przez Egipt Aniołem Niszczycielem (zob. Wj 12, 23). A potem Chrystus po swym zmartwychwstaniu przyszedł do wystraszonych, zamkniętych w Wieczerniku uczniów (zob. Łk 24,35-48). Dziś Chrystus Zmartwychwstały chce przychodzić także do naszych domów. Świętujmy więc naszą Paschę. Niech Krew Chrystusa, Baranka Bożego przez wiarę ocala nas od śmierci wiecznej (zob. Ef 1,7; Ef 2,13; 1 P 1,19). Bo Chrystus zmartwychwstał i żyje! A kto wierzy w niego, choćby i umarł, żyć będzie na wieki (por. Łk 11, 25-26).

Spożywając wielkanocne śniadanie, pamiętamy o słowach św. Pawła Apostoła, który pisał: Czy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie (1 Kor 10,31) i miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się w niebie na uczcie Chrystusa.

 

Symbolika polskiej święconki

Baranek z chorągiewką – znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Na chorągiewce jest umieszczony krzyż oraz napis „Alleluja”, wyrażający radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią oraz pokonania grzechu. Symbolika baranka ma głębokie korzenie biblijne: w Starym Testamencie, podczas ucieczki z Egiptu, Izraelici naznaczyli odrzwia swych domów krwią spożytego baranka. W Nowym Testamencie Chrystus zostaje nazwany Barankiem Bożym, a w Wielki Piątek dokonuje odkupienia ludzi za cenę własnej krwi. To także symbol łagodności, niewinności i ofiary.

Jajko – starożytny symbol nowego życia i odrodzenia. Podobnie jak baranek wielkanocny, oznacza triumf życia nad śmiercią. Kiedyś jaj nie spożywano przez cały Wielki Post i powracały na stoły dopiero na Wielkanoc. Dzielenie się jajkiem ma charakter braterski i służy umocnieniu więzi rodzinnych.

Chleb – symbolizuje pokarm dla duszy, czyli Ciało Chrystusa, który powiedział o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął”, i powszedni pokarm dla ciała, niezbędny do życia, o który prosimy w modlitwie „Ojcze nasz”.

Wędlina – symbol baranka, którego Izraelici zabijali i spożywali rodzinnie w święto Paschy.

Ciasto – jego słodycz jest nagrodą za wytrwanie w umartwieniach Wielkiego Postu i zwiastunem Królestwa Niebieskiego: „skosztujcie, jak dobry jest Pan” (Ps 34, 9).

Chrzan – ostry smak i zdolność wyciskania łez sprawiły, że jest symbolem goryczy Męki Pańskiej, zwieńczonej słodyczą Zmartwychwstania.

Sól – nadaje potrawom smak i chroni je przed zepsuciem. Dlatego Chrystus mówił, że jako jego uczniowie mamy być „solą ziemi”.

MODLITWY

Teraz wszyscy wstają, a prowadzący mówi:

 1. Módlmy się teraz za wszystkich naszych krewnych i przyjaciół, żyjących i zmarłych, za cały Kościół i świat. Wołajmy do Boga: Wysłuchaj nas, Panie
 • Módlmy się za Kościół święty, papieża Franciszka, naszego biskupa Tadeusza, naszych księży…. i cały lud Boży, abyśmy razem byli świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego w świecie. Ciebie prosimy...
 • Módlmy się za wszystkich dotkniętych obecną epidemią na świecie i w Polsce: o pokój wieczny dla zmarłych, zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli.
 • Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zabiegając o chleb powszedni, szukali nade wszystko skarbu Królestwa Bożego.
 • Módlmy się za ludzi starszych i osamotnionych, aby dzięki dobroci sąsiadów i bliskich mogli zaznać radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
 • Módlmy się za wszystkich naszych rodaków w Polsce i na całym świecie, aby święta spędzali we wzajemnej zgodzie i trzeźwości.
 • Módlmy się za zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia, znaleźli wieczną w chwale zmartwychwstania.
 • Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy zasiadali do wspólnego stołu wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas łudzi. Niech Bóg napełni nas ufnością w swą Opatrzność, pragnieniem nawrócenia i wiarą w życie wieczne.
 1. Módlmy się wspólnie, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
 2. Ojcze nasz…

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PRZED POSIŁKIEM

Prowadzący mówi:

 1. Boże, w dniu dzisiejszym pokonana została śmierć i otworzone zostały bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna. Spraw, abyśmy wraz z Nim zasiedli kiedyś do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, pobłogosław te pokarmy wielkanocne, daj nam tu zebranym razem przy stole z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas naszego świątecznego posiłku w dzień Twego zwycięstwa. Prosimy Cię, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu teraz i w wieczności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
 2. Amen.

 

 

ŻYCZENIA

Teraz prowadzący składa życzenia tymi lub podobnymi słowami.

 1. Z radością gromadzimy się w naszej wspólnocie rodzinnej, która jest Kościołem domowym, aby uroczyście świętować dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa. Życzę nam tu obecnym, aby pokój i radość zawsze były w naszych sercach; abyśmy wszyscy byli świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie, i gdziekolwiek będziemy, oznajmiali że „Pan rzeczywiście zmartwychwstał” (Łk 24, 34).

Rozpoczyna się dzielenie jajkiem i składanie sobie życzeń.

MODLITWA PO POSIŁKU

Po posiłku prowadzący mówi:

 1. Uczniowie poznali Pana. Alleluja
 2. Przy łamaniu chleba. Alleluja.
 1. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za posiłek, który spożyliśmy, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa okazywane ludziom, za radość dnia dzisiejszego oraz za miłość, która nas zgromadziła w Twoje Imię. Chwalimy Cię, Boże, przez zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa.
 2. Amen. Alleluja.

Na zakończenie odmawia się modlitwę „Królowo nieba”

 1. Królowo nieba, wesel się, Alleluja!
  W. Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja!
  P. Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja!
  W. Módl się za nami do Boga, Alleluja!
 2. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
  W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

 

 1. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
 2. Amen.

 

**********************

 

Apel Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego dotyczący wolontariatu 

w placówkach medycznych na terenie diecezji

 

Drodzy w Panu,

od kilku miesięcy wszyscy stoimy przed szczególnym wyzwaniem, jakim jest pandemia koronawirusa. Nasilająca się fala zachorowań na Covid-19 coraz bardziej obciąża pracowników służby zdrowia, którzy służą często z narażeniem samych siebie. Coraz częściej dowiadujemy się także o pilnej potrzebie wolontariuszy, którzy w różnych placówkach
na terenie naszej diecezji wspieraliby wykwalifikowany personel w pielęgnacji chorych.

Z tego powodu zwracam się do wszystkich diecezjan: duszpasterzy, osób konsekrowanych i świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o to, aby rozważyli własną gotowość do podjęcia takiej misji. Wierzę, że sam Duch Święty wzbudza
w wielu z nas – wierzących i tych poszukujących Boga – dobre natchnienia, daje moc do ich realizacji i przygotowuje nagrodę.

O tym, gdzie, kiedy i jak można tę misję podjąć, informujemy na stronach internetowych diecezjalnej Caritas i oraz diecezjalnego Duszpasterstwa Chorych
i Służby Zdrowia.

Udzielam pasterskiego błogosławieństwa i w osobistej modlitwie polecam Bogu, przez wstawiennictwo Pani Rokitniańskiej, tych, którzy jak Miłosierny Samarytanin, „opuszczą swoją drogę, by pomóc choremu” (Kongregacja Nauki Wiary, List Samaritanus bonus, por. Łk 10, 30-37).

                                                                                     + Tadeusz Lityński

  Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 23.10.2020 r.

Znak: B2-18/20

 

*********************

 

Instrukcja duszpasterska o diecezjalnej, parafialnej i rządowej

pomocy dla seniorów (23.10.2020 r.)

 

W trosce o osoby starsze w okresie pandemii koronawirusa, jako wspólnota diecezjalna tworzymy Diecezjalny Projekt Wsparcia Seniorów.

Filary projektu:

1. Telefon dla Seniora

 • Na stronie diecezjalnej Caritas (caritaszg.pl) udostępnione zostaną numery telefonów do kapłanów i świeckich psychologów, którzy w podanych godzinach będą mogli udzielać wsparcia duchowego i psychologicznego osobom starszym. Tę informację należy przekazać wiernym.
 • Uwaga! Księży, którzy są gotowi przyłączyć się do tej inicjatywy, prosimy o nadesłanie swoich danych (imię, nazwisko, numer telefonu, dni i godziny możliwego dyżuru) na adres Caritas diecezjalnej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Parafia dla Seniorów

W parafii – w miarę możliwości – należy zaprosić do współpracy psychologów i terapeutów, aby wraz z duszpasterzem tworzyli zespół osób, z którymi seniorzy mogliby kontaktować się w zakresie telefonicznej pomocy duszpasterskiej i psychologicznej.

 • Kontakty do tych osób oraz dni i godziny dyżurów należy podać do wiadomości wiernych z zachowaniem przepisów RODO.
 • Liderzy, animatorzy i członkowie wspólnot parafialnych powinni razem dołożyć starań, aby otoczyć troską seniorów w swoich grupach, podtrzymując z nimi kontakt telefoniczny, pomagając w zakupach, dostarczając informacje o życiu parafii, prasę katolicką itp.
 • W sytuacjach, w których pomoc w zakresie produktów żywnościowych, środków higienicznych, leków itp. przekraczałby możliwości parafii, należy skontaktować się z diecezjalną Caritas – osoby kontaktowe: Sylwia Grzyb (kom. 600 990 394), ks. Stanisław Podfigórny (kom. 602 609 937).

Diecezjalny Projekt Wsparcia Seniorów jest duszpasterskim uzupełnieniem inicjatywy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które uruchomiło Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Celem tej inicjatywy jest zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb osób, które z racji wieku powinny ograniczyć wychodzenie z domu.

W ramach akcji seniorzy, powyżej 70 roku życia, pod numerem infolinii 22 505 11 11, będą mogli otrzymać wparcie od pracowników pomocy społecznej w dostarczeniu produktów pierwszej potrzeby (np. żywności i środków ochrony osobistej).

ks. Robert Patro

dyrektor Wydziału Duszpasterskiego