• Slide 1
 • Slide 2 BC

 

SŁOWO DO WIERNYCH DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

 

W związku z ogłoszeniem w całej Polsce stanu zagrożenia epidemicznego zachodzi konieczność podjęcia odpowiednich środków ostrożności, które przyczynią się do zmniejszenia ryzyka zachorowań. Zachęcam więc wszystkich wiernych do przestrzegania zaleceń wydawanych w tej materii przez władze publiczne.

Sytuacje trudne, niosące zagrożenie dla całej społeczności, skłaniają nas do bardziej intensywnego zwrócenia się do Boga. W naszych parafiach nadal będą więc odprawiane msze św. i nabożeństwa wielkopostne, zgromadzenia wiernych nie mogą jednak przekraczać liczby 50 osób. Ograniczenie to obowiązuje również w przypadku sprawowania liturgii pogrzebowej, dlatego w celebracjach żałobnych powinni brać udział włącznie najbliżsi krewni osoby zmarłej Apeluję do wszystkich o przyjęcie ze zrozumieniem tego drastycznego ograniczenia, koniecznego z uwagi na istniejące ryzyko rozprzestrzeniania się choroby.

Mając na względzie tę nadzwyczajną sytuację, która większości wiernych uniemożliwi uczestnictwo w niedzielnej mszy św., udzielam wszystkim diecezjanom dyspensy od tego obowiązku. zachęcam do śledzenia korzystania z transmisji mszy św. niedzielnych w środkach społecznego przekazu, np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia. Ponadto o godz. 10.30 w lokalnym paśmie TVP3 i w Radiu Zachód będzie transmitowana msza św. z kaplicy katedralnej w Gorzowie Wlkp. W Internecie transmitowane będą również wszystkie msze św. i nabożeństwa odprawiane w diecezjalnym Sanktuarium w Rokitnie.

Do posługi duchowej wobec osób hospitalizowanych upoważnieni są wyłącznie kapelani zatrudnieni w konkretnym szpitalu.

W odpowiedzi na apel abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, każdego dnia o godz. 20.30 w kościołach bez udziału wiernych będą się modlić kapłani i osoby życia konsekrowanego. Wszystkich wiernych zapraszam, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności ze swoimi duszpasterzami.

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych w wyniku epidemii. Módlmy się również o zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli. Każdego dnia kontynuujmy śpiew suplikacji po błogosławieństwie kończącym każdą mszę św. „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas, Panie”.

Z pasterskim błogosławieństwem

 

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 14 marca 2020 r.

 

 

*****************************

 

Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie koronawirusa

 

[...]

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia [...], rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
 2. a) osobom w podeszłym wieku,
 3. b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
 4. c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 5. d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały
na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 1. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
 2. a) kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
 3. b) przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
 4. c) znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
 5. d) cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 6. e) należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
 7. f) na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
 8. g) rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 1. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się
  w naszych kościołach” [...]. W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
 2. a) aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
 3. b) aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
 4. c) aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 1. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
 2. a) liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
 3. b) zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
 4. c) sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

[...]

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

 

**************************************

 

Ogłoszenia duszpasterskie na 7. Niedzielę Wielkanocną – Uroczystość Wniebowstąpienia (rok A)

 

 1. Dziś 7. Niedziela Wielkanocna – uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Serdecznie dziękuję naszym parafianom, przyjaciołom, gościom i tym, którzy łączyli się z nami, pozostając w swoich domach, za wspólnie przeżytą Eucharystię.
 2. W przyszłą Niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego – modlimy się w tym tygodniu nowenną przed Zesłaniem Ducha Świętego.
 3. Zgodnie z aktualnymi regulacjami władz państwowych na każde 10m2 świątyni może przypadać 1 wierny – zatem w naszym kościele na każdej Eucharystii czy nabożeństwie może być maksymalnie 40 osób. Proszę jednak o takie zajmowanie miejsc w ławkach, by zachować między sobą bezpieczną odległość (ok. 2 m). Pamiętajmy też o obowiązku zasłaniania ust i nosa.  
 4. Wobec zmieniającej się powoli na lepsze sytuacji sanitarnej Przewodniczący KEP ks. abp Stanisław Gądecki zachęca do korzystania coraz odważniej z parafialnej posługi duszpasterskiej w niedziele i w dni powszednie, zwłaszcza tych, którzy dotychczas nie przystąpili jeszcze do sakramentu spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej trwają one do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
 5. W niedziele, dla tych którzy uczestniczyli w Mszach św. telewizyjnych czy radiowych jest możliwość przyjęcia komunii św. w naszym kościele bezpośrednio po zakończonych celebracjach czyli: o 9.00, 11.00 i 13.30.
 6. Wciąż możemy korzystać z dyspensy, która zwalnia nas z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. Niech nasze domy w tym czasie będą miejscem modlitwy – uczestniczmy we Mszach św. za pośrednictwem mediów, które dają nam bogatą ofertę transmisji Mszy św.
 7. Dzięki życzliwości p. Wiesława Kuchty i Stowarzyszenia Dobry Start do odwołania transmitować będziemy z naszego kościoła Msze św. odprawiane w Niedziele o godz. 10.00. Transmisja jest dostępna na stronie: tvnowadzielnica.pl pod zakładką live stream.   
 8. Od kilku tygodni na naszej parafialnej stronie internetowej (www.ostrobramska.eu) zamieszczane są niedzielne kazania wygłaszane w naszym kościele – można je znaleźć w zakładce: Kazania, homilie, katechezy. Kazania są w formacie audio (do odsłuchania), podany jest tam też link do wszystkich niedzielnych czytań.
 9. W tygodniu Msze św. w naszym kościele: w poniedziałek i wtorek o godz. 8.00, a od środy do soboty o 18.00.
 10. 1 maja rozpoczęliśmy nabożeństwa poświęcone czci NMP. Odbywają się one od środy do piątku bezpośrednio po Mszy św. (ok. 18.30). W pozostałe dni tygodnia Litanię Loretańską do NMP odmówmy w naszych domach.
 11. Gdyby ktoś miał potrzebę spowiedzi lub komunii św. – można zadzwonić i umówić się indywidualnie lub w każdej chwili zajść na plebanię i jeśli tylko jestem na miejscu – jestem do dyspozycji.
 12. Różaniec w intencji zatrzymania pandemii i plagi suszy będzie odmawiany w naszym kościele w środę, czwartek i piątek przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.40.
 13. Na stoliku z prasą nowe numery Gościa Niedzielnego, Niedzieli i Małego Gościa. Są tam też podpisane numery Małego Gościa do odbioru przez osoby, które to pismo abonują.
 14. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o Inicjatywie „Zranieni w Kościele”. Jest to telefon wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie we wspólnocie kościelnej. Wszystkie osoby w ten sposób zranione, potrzebujące wysłuchania, rady i wsparcia, zachęcamy do skorzystania z tej bezpłatnej, anonimowej i profesjonalnej pomocy.
 15. Bp Tadeusz Lityński, na prośbę wicemarszałka województwa lubuskiego, przyłącza się do akcji wspierania lokalnych producentów żywności w trudnym czasie pandemii. Biskup zielonogórsko-gorzowski zachęca zatem wiernych do kupowania zdrowych i smacznych produktów od regionalnych – lubuskich i dolnośląskich – przedsiębiorców, również tych, którzy prowadzą sprzedaż na targowiskach (szczegóły na plakacie umieszczonym na tablicy ogłoszeń).
 16. Dziękuję za modlitwę, okazywaną pomoc, za wszelkie dowody życzliwości oraz za ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty – w tradycyjnej formie (koszyk na stoliku z prasą) i za przelewy dokonywane na konto parafii. Wszystkim życzę wiele łaski i pokoju od Zmartwychwstałego Pana!

    

           Zielona Góra, 24.05.2020 r. 

ks. Rafał Szwaja - proboszcz

 

*************************

 

Zgromadzę was na nowo Ez 11,17

Program duszpasterski diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

na czas stanu epidemii

 

Wprowadzenie

Oto jest źródło naszej radości i nadziei, które przemienia nasze działanie: nasze namaszczenia, nasze oddania, nasze czuwanie i towarzyszenie na wszelkie sposoby w tym czasie. Nie są one i nie będą daremne: nie są oddaniem się śmierci – napisał papież Franciszek w swej medytacji, nazywanej programem na okres pandemii[1]. Przez ten czas prób i doświadczeń idziemy więc razem z Ojcem świętym i całym Kościołem. Papież Franciszek ukazuje nam najpierw ciężar kamienia na grobie Chrystusa, który jawi się jako symbol ludzkiej bezsilności i pogrzebania wszelkiej nadziei w obliczu pandemii. A jednak, podobnie jak ewangeliczne niewiasty, które mimo wszystko udały się do grobu, by namaścić Chrystusowe ciało, tak i my nie powinniśmy dać się sparaliżować przez strach i przygnębiającą siłę wydarzeń. Ojciec Święty dostrzega, jak wielu ludzi podjęło w czasie pandemii to „namaszczenie współodpowiedzialności”, dbając o bezpieczeństwo bliźnich i niosąc im pomoc. Zauważa też, że to kobiety, które gotowe były służyć, stały się pierwszymi świadkami zmartwychwstania Chrystusa. To właśnie Chrystus Zmartwychwstały ukazał się kobietom, a potem zamkniętym w Wieczerniku apostołom, mówiąc: Nie bójcie się! Pokój wam! (zob. Mt 28, 10; J 20,19.26). Teraz przychodzi z tym orędziem także do nas, usuwa kamienie, które nas paraliżują i daje pewność, że życie zwycięży, a Bóg nigdy nie opuści swojego ludu.

Dziś, kiedy po kilku tygodniach zmagania z epidemią wciąż pulsują w naszych sercach obawy i niepewność jutra, pamiętajmy o apostołach, którzy po Zmartwychwstaniu posłuszni byli poleceniu Chrystusa, aby oczekiwać na Ducha Świętego. Trwali więc w Wieczerniku jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją, aż nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy to napełnieni Mocą z wysoka wyszli na zewnątrz, by głosić Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa i przebaczeniu grzechów (zob. Dz 2, 14.38-39). To potężne słowo do dziś zwołuje rozproszone po całym świecie dzieci Boże w jeden lud, w jedną wspólnotę, w jedno ciało – w jeden Kościół. Do oczekiwania na Ducha Świętego zaprasza nas dziś także papież Franciszek. Rzeczą naglącą jest rozeznanie i odnalezienie pulsu Ducha Świętego, aby dać wszystkim razem nowy dynamizm do działań, świadczących o nowym życiu, które Pan pragnie wzbudzić w tym konkretnym momencie historii (…). Duch, który nie daje się zamknąć, ani zinstrumentalizować poprzez istniejące i przestarzałe schematy, sposoby i struktury proponuje, byśmy utworzyli wspólnie ruch zdolny „uczynić wszystko nowym” (Ap 21, 5) – pisze Ojciec święty.

Papieskie wezwanie chcemy podjąć także w naszej diecezji. Wierzymy, że w czasie pandemii, izolacji i bolesnych ograniczeń udziału w liturgii, przez głębsze odkrywanie osobistej i domowej duchowości, przez podejmowane dzieła miłosierdzia oraz przez tęsknotę za Eucharystią i wspólnotą, uda się nam wykształcić w sobie „przeciwciała solidarności”, o których pisze Franciszek, i które pomogą nam stopniowo wejść w nowy rytm życia. Wierzymy, że we właściwym czasie kolejny raz spełni się proroctwo zapisane w Księdze Ezechiela, w którym Bóg obiecuje swojemu ludowi: Zgromadzę was na nowo (Ez 11, 17).

Ożywieni tą nadzieją, pokornie oddając się Opatrzności Boga, do którego należą losy świata i każdego z nas, przedstawiamy plan duszpasterski na czas stanu epidemii. Ufamy, że pozwoli on – mimo tak wielu niewiadomych – wyraźniej zobaczyć drogę, która przed nami.

Idea, cele i etapy planu Zgromadzę was na nowo

Plan duszpasterski na czas stanu epidemii opiera się o następujące założenia:

działania duszpasterskie uwzględniają obowiązujące przepisy sanitarne,

każdorazowe złagodzenie reżimu sanitarnego zmieniać będzie model duszpasterski w stronę bezpośredniego uczestnictwa wiernych i duszpasterzy w liturgii i formacji.

Główne cele planu duszpasterskiego to:

umożliwienie wiernym bezpiecznego udziału w życiu Kościoła – liturgii i formacji – w danych warunkach reżimu sanitarnego,

poszerzenie działalności on-line parafii i diecezji.

Mając na uwadze powyższe założenia i cele, wyznaczone zostały trzy etapy realizacji planu duszpasterskiego. Przejście między etapami będzie uzależnione od obowiązujących przepisów sanitarnych.

 

Etap I – „Możliwość”

Na tym etapie nie tyle zachęcamy, co stwarzamy możliwość szerszego udziału wiernych w duszpasterstwie. Dotyczy ona osób dorosłych, zdrowych i wyrażających pragnienie udziału w modlitwie oraz liturgii, przy poszanowaniu obowiązujących praw sanitarnych.

 

Etap II – „Zachęta”

Gdy tylko warunki epidemiczne i przepisy sanitarne na to zezwolą, pojawi się perspektywa zachęty i zaproszenia do udziału w publicznym życiu Kościoła większej liczby wiernych. Zachęta nie będzie jednak jeszcze jednoznaczna z przywróceniem zobowiązania np. do udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. czy w jakichkolwiek innych wydarzeniach.

 

Etap III – „Odnowa”

Mając nadzieję na przezwyciężenie epidemii, licząc się zarazem z możliwością koniecznych zmian w zachowaniach społecznych i formach duszpasterskich, na tym etapie przewidujemy odrodzenie życia chrześcijańskiego we wszystkich jego wymiarach, co będzie pociągać za sobą m. in. odwołanie dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz przywracanie innych powinności.

 

Realizacja etapu I – „Możliwość”

Pierwszy etap planu duszpasterskiego rozpocznie się 1 maja br. Dotyczy on w pierwszej kolejności parafii, podstawowej komórki życia Kościoła. Podczas realizacji planu obowiązują aktualne przepisy sanitarne. Najistotniejsze rozporządzenia dla działalności parafii dotyczą następujących kwestii:

w kościołach może zgromadzić się określona przepisami liczba osób (1 osoba na 15 m2 powierzchni użytkowej, czyli tych przestrzeni, które w normalnym czasie są dostępne dla wiernych), z wyłączeniem celebransa i usługujących z zachowaniem dystansu co najmniej 2 metrów od siebie,

wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego oraz w ich otoczeniu także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania kultu religijnego.

W uroczystościach pogrzebowych na cmentarzu może brać udział nie więcej niż 50 osób, nie wliczając celebransa, usługujących i pracowników firmy pogrzebowej.

W związku z tym pierwszy etap obejmuje następujące wytyczne w poszczególnych obszarach duszpasterstwa.

 

Przepowiadanie słowa Bożego – ewangelizacja i katecheza parafialna

Możliwe są spotkania grup parafialnych. Spotkania mogą odbywać się jedynie w kościołach z zachowaniem limitu uczestników i dystansu, oraz zasłaniania twarzy. Uczestnikami mogą być tylko osoby dorosłe, nie mające żadnych objawów wskazujących na możliwość zakażenia koronawirusem.

Możliwy jest udział w katechezie przedchrzcielnej. Przygotowanie do chrztu rodziców i chrzestnych należy przeprowadzać w parafii. Spotkanie może się odbywać jedynie w kościele z zachowaniem limitu uczestników i zasad sanitarnych.

Możliwe jest przygotowanie i udzielanie dzieciom sakramentu pokuty i pojednania oraz I Komunii św. w formie indywidualnej lub w małych grupach – za zgodą proboszcza i na wyraźną prośbę rodziców oraz przy ich udziale. Przygotowanie i celebracje mogą odbywać się tylko w kościele z uwzględnieniem limitu osób i dystansu. W przygotowaniach można roztropnie wykorzystywać także komunikację on-line. Czas przygotowań i celebracji może rozciągnąć się nawet na okres wakacyjny. Do dnia 24 maja br. należy przekazać do Wydziału Duszpasterskiego informacje o ilości dzieci przystępujących w tym czasie do I Komunii św. oraz o formie ich przygotowania. Należy pamiętać, że rodzice mają prawo zaczekać z przygotowaniem swoich dzieci. Powrót do wspólnotowego sposobu przygotowania będzie możliwy po otwarciu szkół.

Możliwy jest udział w kursie przedmałżeńskim. Kursy należy przygotować w każdym dekanacie. Odpowiedzialnym za organizację kursu jest dziekan. Kurs może się odbywać jedynie w kościele z zachowaniem limitu uczestników i zasad sanitarnych. O dacie i programie należy poinformować Wydział Duszpasterstwa Rodzin. Spotkania narzeczonych w poradni rodzinnej są zawieszone do odwołania.

Przygotowanie do bierzmowania pozostaje wciąż zawieszone do odwołania. Dotyczy to także przygotowania dorosłych.

 

Sprawowanie sakramentów, sakramentaliów i nabożeństw

Z zachowaniem przez celebransa zasad higieny opisanych w zarządzeniu z dnia 26 marca br., w sprawowaniu sakramentów świętych należy uwzględnić, co następuje:

Chrzest

Nie należy odkładać chrztu świętego dzieci rodziców, którzy o to proszą.

Chrztu, po przygotowaniu rodziców i chrzestnych, należy udzielać w kościele podczas lub poza Mszą św. z uwzględnieniem limitu osób oraz zasad sanitarnych.

Nie należy kumulować chrztów w jednej celebracji.

Eucharystia

Służbę liturgiczną mogą tworzyć jedynie osoby, które ukończyły 13 rok życia.

Dzieci, które nie ukończyły 13 lat, mogą uczestniczyć we Mszy św. tylko pod opieką rodziców.

Dla ułatwienia zachowania zasady dystansu w ławkach należy zaznaczyć miejsca, które mogą zajmować gromadzący się w kościele. Miejsca te po wyjściu uczestników spotkania powinny zostać zdezynfekowane.

Zamiast tradycyjnej zbiórki na tacę zaleca się, aby wierni mogli składać ofiary po zakończeniu Mszy św. do wystawionego w bezpiecznym miejscu koszyka. Zachęcamy zarazem wszystkich wiernych, pragnących wspomóc wspólnotę Kościoła, do bezgotówkowego dokonywania wpłat na konto parafialne, którego numer znajduje się w na stronie internetowej parafii i tablicy ogłoszeń.

Usilnie zaleca się wiernym przyjmowanie Komunii świętej na rękę.

Przystępując do Komunii świętej wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego.

Kapłani mogą odprawić cztery Msze św. w niedziele i uroczystości oraz dwie w dzień powszedni, celem umożliwienia chętnym udziału we Mszy św.

O ile to możliwe, należy unikać koncelebracji.

Podczas sprawowanej przynajmniej raz w tygodniu – jeśli jest wolna intencja – Mszy św. za dotkniętych pandemią: o pokój wieczny dla zmarłych, zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli, zaleca się korzystanie ze specjalnego formularza Mszy św. „W czasie pandemii”.

Na zakończenie każdej Mszy św. należy śpiewać suplikacje z prośbą o zachowanie od pandemii, a także suszy.

Pokuta i pojednanie

Aż do Niedzieli Trójcy Świętej trwa okres spowiedzi wielkanocnej. W tym czasie w szczególny sposób należy dać wiernym okazję do przyjęcia sakramentalnego rozgrzeszenia.

Sposób celebrowania sakramentu spowiedzi określa rozporządzenie z 26 marca br.

Komunia chorych, Wiatyk i sakrament chorych

Sposób sprawowania tych posług określa rozporządzenie z 26 marca br., przy czym należy zachować obowiązek używania maseczki ochronnej przez celebransa.

Aktualizowane zasady posługi kapelanów szpitalnych ogłoszone zostały w osobnym dokumencie.

Małżeństwo

Małżeństwo można pobłogosławić podczas lub poza Mszą św., z zachowaniem limitu osób i dystansu.

Narzeczeni mogą zdjąć maseczki podczas składania przysięgi małżeńskiej.

W przypadku przełożenia ślubu, pamiętać należy o ważności dokumentów: metryka chrztu i dokument USC – 6 miesięcy, protokół przedmałżeński – 1 rok.

Pogrzeb

Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie) z zachowaniem dystansu oraz limitu 50 osób nie wliczając celebransa, usługujących i pracowników firmy pogrzebowej.

Msza pogrzebowa może być odprawiona bez trumny czy urny w dniu pogrzebu albo w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłej osoby, z zachowaniem limitu osób i dystansu.

Nabożeństwa

Możliwy jest udział w nabożeństwach majowych, czerwcowych oraz innych zwyczajowo odprawianych w parafiach.

Nabożeństwa należy odprawiać w kościołach z zachowaniem limitu osób i dystansu.

Wszystkich wiernych w maju i czerwcu zachęcamy do odmawiania litanii we własnych domach.

Różaniec w intencji powstrzymania epidemii i suszy odmawiany przez kapłanów w zamkniętych kościołach o godz. 20.30 można odmówić w kościele o innej porze i z udziałem wiernych, zachowując limit osób i dystans.

Wciąż niedozwolone są wszelkie procesje.

 

Życie wspólnoty parafialnej

W czasie ograniczonej możliwości gromadzenia się szczególnie ważny jest dostęp wiernych do informacji o życiu parafii. Z tego względu należy zatroszczyć się o aktualizowanie ogłoszeń na parafialnych stronach internetowych, profilach społecznościowych i tablicach przed kościołami. Wszędzie należy umieścić także informację o numerze konta parafialnego, na który wierni mogą wpłacać ofiary na utrzymanie parafii.

Duszpasterstwo on-line

Obecna sytuacja pandemii i związana z nią konieczność izolacji stała się impulsem dla wielu parafii do poszerzenia swej aktywności w Internecie. Zalecamy duszpasterzom, aby z pomocą kompetentnych osób, w bezpieczny i zgodny z przepisami kościelnymi sposób uruchamiać i rozwijać parafialną infrastrukturę internetową oraz parafialne strony internetowe, a zwłaszcza profile społecznościowe. Doradztwo w tym zakresie oferuje Wydział Nauki Katolickiej oraz informatyk kurialny.

Należy pamiętać jednak, że wszelkie transmisje celebracji liturgicznych są jedynie substytutem pełnego uczestnictwa. Z tego względu nie należy propagować utrwalonych nagrań Mszy św., a jedynie transmisje na żywo (live streaming). Można jednak udostępniać zapis liturgii słowa wraz homilią.

Uwagi końcowe

Prosimy wszystkich duszpasterzy o zgłaszanie swych sugestii i inspiracji do Wydziału Duszpasterskiego, a w przypadku wątpliwości kontaktowanie się z kanclerzem kurii lub dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego.

Dalsze wytyczne dotyczące obecnego etapu programu czy przejścia do następnego ogłaszane będą w kolejnych komunikatach.

 

ks. Robert Patro

dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 

Zielona Góra, dnia 28 kwietnia 2020 r.

Znak: C2-7/20

 

[1] Tekst papieża Franciszka w formie rękopisu otrzymała gazeta "Vida Nueva". Został opublikowany w dniu 17 kwietnia 2020 r. Tłumaczył z hiszpańskiego Kasper Kaproń OFM.