• Slide 1
 • Slide 2 BC

 

Ogłoszenia duszpasterskie na 25. Niedzielę Zwykłą (rok C)

 

 1. Dziś 25. Niedziela zwykła. Serdecznie dziękuję parafianom i gościom za wspólnie przeżytą Eucharystię.
 2. W najbliższą środę jesteśmy umówieni z firmą Rduch na rozpoczęcie realizacji projektu wymiany nagłośnienia w naszym kościele.
 3. Rozpoczynamy przygotowanie kl. III do I Komunii św., która w naszej parafii odbędzie się w Niedzielę 10 maja 2020 r. o godz. 10.00. Pierwsze spotkanie rodziców, których dzieci przystąpią u nas do I Komunii św. odbywa się w kościele dziś w Niedzielę 22 września po Mszy św. o godz. 10.00.
 4. Rozpoczynamy też zapisy do kolejnej edycji „Napełnieni Duchem Świętym”, czyli przygotowania do bierzmowania dla młodzieży kl. VII i VIII. Pierwszy krok to wypełnienie przez rodziców i kandydata deklaracji, w której wyraża się chęć przygotowania i przystąpienia do sakramentu bierzmowania. Deklaracje kandydat z rodzicem czy rodzicami składa osobiście u proboszcza. Deklaracje są do pobrania na stronie internetowej naszej parafii (ostrobramska.eu) - zamieszczone są pod ogłoszeniami duszpasterskimi, są również wyłożone pod chórem na stoliku z prasą katolicką. Spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania odbędzie się w kościele 6. października po Mszy św. o godz. 10.00. Do tego też dnia można składać u mnie deklaracje.
 5. Jeśli są chętni (dzieci, młodzież czy dorośli), którzy chcieliby w najbliższą sobotę 28.09 wybrać się wspólnie z dziećmi z kl. IV A na wyjazd do Legnicy i Grodowca – proszę o kontakt ze mną.
 6. Schola będzie miała swoją próbę a ministranci zbiórkę w piątek o godz. 19.00. Na spotkania te zapraszamy też wszystkich chętnych, którzy chcieliby ubogacić swoim śpiewem czy grą na instrumencie naszą scholę. Do Służby Liturgicznej zapraszamy natomiast chłopców, którzy pragną służyć Panu Jezusowi i przy Jego ołtarzu.
 7. Dziś, gdy do szkół coraz śmielej wkraczając szkodliwe ideologie i niemoralna edukacja seksualna, niezwykle ważna staje się znajomość przepisów dotyczących praw rodziców w zakresie wychowania i edukacji dzieci. Instytut Ordo Iuris przygotował przewodnik zatytułowany „Prawa rodziców w szkole”. Temu tematowi poświęciliśmy 1. z katechezę środową dla dorosłych, która odbyła się w minioną środę. Dla zainteresowanych do pobrania ze stolika z prasą katolicką „Rodzicielskie oświadczenie wychowawcze”. Omawiane na ostatnim spotkaniu treści można też znaleźć pod podanym linkiem: https://dlarodzicow.ordoiuris.pl/
 8. Pierwsze po wakacjach spotkanie grupy biblijnej odbędzie się w najbliższy czwartek 27.09 o 19.00 na plebanii.
 9. Dziś w Niedzielę 22.09 zapraszamy na godz. 15.30 do kościoła w Raculi wszystkich pielgrzymów, ofiarodawców, duchowych pielgrzymów i tych, którzy w przyszłym roku chcą pójść na pielgrzymkę pieszą na Jasną Górę wraz z grupą biało-czerwoną. Spotkanie rozpocznie się krótką adoracją Najświętszego Sakramentu, po niej o 16.00 Msza św., a następnie agapa na terenie remizy OSP w Zielonej Górze-Raculi.
 10. W sobotę 28 września, o godzinie 12.10, na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w (starej części), odbędzie się kolejny pochówek Dzieci zmarłych przed urodzeniem. Do udziału zapraszamy też wszystkie osoby, które kiedyś doświadczyły straty Dziecka i nie mogły go pochować, żeby teraz duchowo pochowały je we wspólnym grobowcu.
 11. 10 odbywa się doroczna pielgrzymka Żywego Różańca i grup Margaretek do Rokitna.
 12. Na naszej parafialnej stronie internetowej (pod ogłoszeniami) zamieściliśmy pełny tekst Listu pasterskiego Episkopatu Polski z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego "Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie".
 13. Dziękuję za modlitwę, za okazywaną pomoc i za ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty. Wszystkim życzę dobrej Niedzieli i  pięknego tygodnia!     

 

          Zielona Góra, 22.09.2019 r.                                                                                                                 

Rafał Szwaja – proboszcz

 

**************************************************

 

OCHRZCZENI I POSŁANI. KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA Z MISJĄ W ŚWIECIE

 

List pasterski Episkopatu Polski z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

 

Umiłowani Siostry i Bracia!

W odczytanym przed chwilą fragmencie pierwszego Listu do Tymoteusza, św. Paweł Apostoł przypomina: Bóg, który kocha każdego człowieka bez wyjątku, „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4). Ta właśnie świadomość towarzyszyła wspólnocie Kościoła, który począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy, prowadzony przez Ducha Świętego rozpoczął działalność misyjną. To zbawcze zadanie realizowane jest obecnie przede wszystkim przez misjonarzy, którzy w codziennej posłudze realizują misyjny nakaz „idźcie i czyńcie uczniami”. I chociaż ta misyjna posługa przynosiła i wciąż przynosi wspaniałe owoce, to jednak w tylu zakątkach globu wciąż są ludzie, którzy nie doświadczyli jeszcze radości ze spotkania z Jezusem. Według szacunków jest ich ponad pięć miliardów. Tym samym nadal pozostają aktualne słowa św. Jana Pawła II, który wołał: „Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości” (RMis 86). Te słowa brzmią szczególnie wymownie teraz, kiedy uczestniczymy w ofierze, przez którą Jezus Chrystus nas odkupił, a także w kontekście dzisiejszej Ewangelii zobowiązującej nas do wierności misyjnemu posłannictwu.

Siostry i Bracia!

Przez sakrament chrztu św. zostaliśmy włączeni do Kościoła, który z natury jest misyjny i staliśmy się uczniami-misjonarzami. Tym samym przez samego Chrystusa zostaliśmy zaproszeni, aby Go naśladować i zanieść Dobrą Nowinę o Nim do każdego człowieka. Papież Benedykt XVI pisał, że nie ma nic piękniejszego, niż zostać dosięgniętym, zaskoczonym przez Chrystusa. Nie ma nic piękniejszego, niż poznać Go i dzielić się z innymi przyjaźnią z Nim (por. SC 83). Dlatego dzisiaj chcemy z głębi serca podziękować tym, którzy z wielkim zaangażowaniem i ofiarnością włączają się w działalność misyjną.

Dziękujemy najpierw misjonarkom i misjonarzom, których misyjne powołania kształtowały wspaniałe polskie rodziny. Byli oni i są – dzisiaj ponad 2 tys. osób – autentycznymi świadkami Kościoła w Polsce i jego misyjnego zapału. Przykład tak wielu z nich wciąż nas inspiruje – wystarczy wspomnieć św. Maksymiliana Kolbe, bł. Męczenników franciszkańskich z Pariacoto, kard. Adama Kozłowieckiego, o. Mariana Żelazka, werbistę czy panią dr Wandę Błeńską.

Jesteśmy wdzięczni kapłanom diecezjalnym i zakonnym, za misyjną kreatywność, która czyni z naszych parafii „Kościół wyruszający w drogę i misyjną wspólnotę uczniów” (EG 28).

Wyrażamy wdzięczność chorym i cierpiącym, którzy anonimowo, ale i z wielkim osobistym poświęceniem oddają dziełu misyjnemu najcenniejsze dary: swój krzyż i zawierzenie Bogu. Dziękujemy wszystkim wspierającym misyjne posłannictwo modlitwą, pokutą i umartwieniem. Szczególnie myślimy tutaj o różach Żywego Różańca, które służebnica Boża Paulina Jaricot (czyt. Żariko) powołała, aby stanowiły modlitewne i materialne zaplecze misji. Z wdzięcznością dostrzegamy również pełne zapału zaangażowanie misyjne dzieci i młodzieży, zwłaszcza ze szkolnych i parafialnych ognisk misyjnych, Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i kolędników misyjnych, które modlitwą i darami serca wspierają swoich rówieśników i misjonarzy w krajach misyjnych.

Pragniemy także podziękować i podkreślić doniosłą rolę środków społecznego przekazu w procesie budzenia misyjnej świadomości, formacji i przekazu misyjnych informacji. Dziękujemy również instytucjom bezpośrednio wspierającym dzieło misyjne, a przez nie tym osobom, które współpracują z nimi, podejmują liczne misyjne inicjatywy i hojnie wspierają je materialnie.

Drodzy Siostry i Bracia!

Ponad sześć lat temu Boża Opatrzność podarowała Kościołowi papieża Franciszka. Ojciec Święty od pierwszych dni swojego pontyfikatu dał się poznać jako Pasterz, którego pasją jest ewangelizacja i działalność misyjna. Dał temu wyraz, kiedy w Evangelii gaudium pisał: „Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie misji». Nie bójmy się podejmować, z ufnością w Bogu i wielką odwagą «opcji misyjnej», zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata, niż do zachowania stanu rzeczy” (EG 27).

To misyjne zaproszenie papież Franciszek powtórzył ogłaszając październik bieżącego roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Nawiązał tym samym do papieża Benedykta XV, który sto lat temu w liście apostolskim Maximum illud nawoływał do podjęcia działalności misyjnej, gdyż – jak pisał – „Kościół Boży jest powszechny i nie jest obcy żadnemu ludowi ani narodowi”.

Pragnieniem Ojca Świętego jest, aby Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny odnowił misyjną żarliwość wszystkich wiernych. Mają temu służyć refleksja nad kluczowym miejscem misji ad gentes w życiu Kościoła, modlitwa za misje oraz umiejscowienie misji w sercu wszystkich inicjatyw diecezjalnych, zakonnych i podejmowanych w ruchach i stowarzyszeniach katolickich.

Wyrażając swoje „misyjne pragnienie” papież Franciszek wskazał zarazem płaszczyzny na których możemy je zrealizować. Są nimi: odnowienie osobistej więzi z Chrystusem żyjącym w Kościele oraz inspirowanie się świadectwem świętych misjonarzy, męczenników i świadków wiary. To również okazywanie miłosierdzia dla misji przez finansowe wspieranie młodych Kościołów na terytoriach misyjnych.

Stajemy zatem przed wielkim wydarzeniem, ale i szansą. Szansą, aby pełniej włączyć się w dzieło misyjne, a tym samym pogłębić naszą wiarę, „misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie” (RMis 2). To zadanie papież Franciszek kieruje z miłością do każdego i każdej z nas, aby leżało nam naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie naszych wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne.

Siostry i Bracia!

Przed nami Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Miesiąc, który zgodnie z  pragnieniem Ojca Świętego powinien stać się dla każdej parafii, wspólnoty i dla każdego ochrzczonego czasem odkrywania i odnawiania misyjnego powołania, czasem intensywniejszej troski o zbawienie każdego człowieka. Jak tego dokonać? Pewnym drogowskazem staje się dla nas ludzkie ciało, do którego często porównywane jest dzieło misyjne Kościoła. Jego głową, a zwłaszcza ustami są pasterze, którzy nauczają, iż Kościół jest autentyczny wówczas, kiedy idzie i głosi zbawienie w Chrystusie. Nogami są misjonarze, którzy wyruszyli tam, gdzie Ewangelia nie jest jeszcze znana. Z kolei sercem i krwiobiegiem są ci, którzy wspierają misyjne wysiłki swoją modlitwą, cierpieniem i wyrzeczeniem. Rękami wreszcie są dobroczyńcy misji, ci, którzy pomagają misjom materialnie.

W tej perspektywie, w działalności misyjnej jest miejsce dla nas wszystkich, dla Ciebie i dla mnie. Pomyślmy o tym już dzisiaj, bo misje to pasja – miłość, którą czujemy do Chrystusa i wynikające z niej działania na rzecz dobra innych. Włączmy się zatem we wszelkie misyjne inicjatywy diecezjalne, zakonne i parafialne podejmowane w październiku b.r. Wspierajmy dzieło misyjne codzienną modlitwą różańcową i Komunią św. Weźmy udział w trosce Ojca Świętego przez hojne wsparcie finansowe jego misyjnych planów. Organizujmy spotkania z misjonarzami, wystawy, misyjne konferencje i katechezy. Niech nasze rodziny, a przez nie cały Kościół w Polsce radośnie i owocnie przeżyje Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny!

Dziękując Wam wszystkim za troskę o misyjne dzieło Kościoła, przypominamy zobowiązujące słowa papieża Franciszka: „Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferia świata potrzebujące światła Ewangelii” (EG 20).

Kochani siostry i bracia!

Za kilka dni, w duchowej łączności z papieżem Franciszkiem, pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie”, rozpoczniemy to wyjątkowe misyjne wydarzenie. Chciejmy wykorzystać w pełni ten czas i tę łaskę, pamiętając o słowach z dzisiejszej Ewangelii: „zdaj sprawę z twego zarządu” (Łk 16,2). Prośmy przy tym Maryję, która w dniu Pięćdziesiątnicy była świadkiem wyjścia Kościoła do jego misji ewangelizacyjnej, aby wypraszała nam moc Ducha Świętego. Niech Duch Święty, który jest „głównym sprawcą misji”, działa w nas i przez nas, aby „wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4).

Na czas przeżywania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

 

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

obecni na 383 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,

Świdnica, 13-14 czerwca 2019 r.

 

 

****************************************************

 

DEKLARACJA KANDYDATA

 do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Ja,.............................................................................................................................

oświadczam, że pragnę przystąpić do sakramentu bierzmowania w parafii
pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Zielonej Górze.

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego sakramentu i zobowiązuję się do wypełniania następujących warunków:

 • w niedziele i święta nakazane będę uczestniczył/a we Mszy św.;
 • w ciągu roku będę przystępował/a do sakramentu pojednania – przynajmniej z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, rekolekcji oraz rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego i katechetycznego;
 • będę sumiennie uczestniczył/a w katechezie szkolnej;
 • będę aktywnie uczestniczył/a w spotkaniach grup domowych i we wspólnych spotkaniach formacyjnych;
 • wezmę udział we wspólnym dniu skupienia;
 • w ciągu roku będę brał udział w nabożeństwach okresowych (różańcu, roratach, drodze krzyżowej, gorzkich żalach i nabożeństwie majowym) - przynajmniej raz w każdym z nich.

Jestem świadomy/a, że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do sakramentu bierzmowania.

…...................................                                         ….....................................................

           data                                                                     podpis kandydata

************************************************************

Zgłaszamy naszego syna/córkę do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia i wiary oraz współpracować z osobami prowadzącymi w parafii przygotowanie do bierzmowania.             

…...................................                                         ….....................................................

         data                                                                podpisy rodziców/opiekunów

 

***********************************************************************

Dane kandydata

Imię i nazwisko kandydata

Szkoła i klasa

Imię i nzawisko katechety

Adres zamieszkania

Nr tel. Rodzica/ opiekuna

e-mail Rodzica/opiekuna

e-mail kandydata

Data i miejsce urodzenia

Data i miejsce chrztu św.