• Slide 1
 • Slide 2 BC

 

Ogłoszenia duszpasterskie na 3. Niedzielę Zwykłą (rok A)

 

 1. Dziś 3. Niedziela zwykła. Serdecznie dziękuję naszym parafianom, przyjaciołom i gościom za wspólnie przeżytą Eucharystię.
 2. W naszej parafii zakończyła się wizyta duszpasterska – „kolęda”. Kolęda trwała 25 dni, odwiedziłem w tym czasie wraz ks. Zbigniewem 347 domów. Serdecznie dziękuję, Drodzy, za przyjęcie, życzliwość, za wszelkie sugestie duszpasterskie i złożone przy okazji kolędy ofiary! 
 3. W tym tygodniu nie ma w naszym kościele Mszy św. w poniedziałek i wtorek. W pozostałe dni powszednie Msza św. wg zwykłego porządku, tj. o godz. 18.00.
 4. Najbliższa sobota to 1. sobota miesiąca – o godz. 17.00 w naszym kościele nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP (poprowadzone przez szafarza).
 5. W przyszłą Niedzielę 2 lutego przypada święto Ofiarowania Pańskiego. Na Msze św. tego dnia przynosimy świece.
 6. W przyszłą Niedzielę po Mszy św. o godz. 8.00 zmiana tajemnic Żywego Różańca.
 7. Jako parafia organizujemy Bal Karnawałowy. Bal odbędzie się w sobotę 22 lutego o godz. 20.00 w świetlicy w Raculi. Koszt balu to 300 zł od pary. W cenę biletu wliczony jest catering, muzyka na żywo i mnóstwo świetnej zabawy. Alkohol we własnym zakresie. W czasie balu przewidziana jest licytacja ciekawych przedmiotów. Całkowity dochód z licytacji przeznaczony będzie na fundusz, z którego finansować będziemy tegoroczne inwestycje w naszej parafii. Zapisów na bal można dokonywać w zakrystii. Przy zapisie prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 100 zł. Bardzo prosimy też o przekazywanie nam ciekawych gadżetów na licytację (obrazy, rękodzieła, maskotki, vouchery, etc.).
 8. Zapowiedzi przedślubne – związek małżeński zamierzają zawrzeć: Bartosz Antoni Woźniakowski, kawaler, zam. w Zielonej Górze-Drzonkowie i Ewa Krystyna Balewska, panna, zam. w Zielonej Górze-Drzonkowie (zap. 1).
 9. Od 24 do 28.01 współprowadzę rekolekcje dla Polaków w Anglii w pobliżu Londynu we wspólnocie Cor et Lumen Christi. Bezpośrednio po powrocie od środy 29.01 do 05.02 będę przebywał na urlopie. W czasie mojej nieobecności posługę liturgiczną w naszej parafii pełni ks. Zbigniew Dymitruk, dyżur duszpasterski natomiast pełni ks. Radosław Szymański – proboszcz parafii Racula. Służy on pomocą w razie potrzeby posługi u chorego, pogrzebu, etc. Telefon kontaktowy do ks. Radosława to: 607 681 878.    
 10. Dziękuję za modlitwę, za okazywaną pomoc i za ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty. Wszystkim życzę pięknej Niedzieli i dobrego tygodnia!

    

          Zielona Góra, 26.01.2020 r.

ks.Rafał Szwaja - proboszcz

 

 

 

 

**********************************************

  

DEKLARACJA KANDYDATA

 do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Ja,.............................................................................................................................

oświadczam, że pragnę przystąpić do sakramentu bierzmowania w parafii
pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Zielonej Górze.

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego sakramentu i zobowiązuję się do wypełniania następujących warunków:

 • w niedziele i święta nakazane będę uczestniczył/a we Mszy św.;
 • w ciągu roku będę przystępował/a do sakramentu pojednania – przynajmniej z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, rekolekcji oraz rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego i katechetycznego;
 • będę sumiennie uczestniczył/a w katechezie szkolnej;
 • będę aktywnie uczestniczył/a w spotkaniach grup domowych i we wspólnych spotkaniach formacyjnych;
 • wezmę udział we wspólnym dniu skupienia;
 • w ciągu roku będę brał udział w nabożeństwach okresowych (różańcu, roratach, drodze krzyżowej, gorzkich żalach i nabożeństwie majowym) - przynajmniej raz w każdym z nich.

Jestem świadomy/a, że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do sakramentu bierzmowania.

…...................................                                         ….....................................................

           data                                                                     podpis kandydata

************************************************************

Zgłaszamy naszego syna/córkę do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia i wiary oraz współpracować z osobami prowadzącymi w parafii przygotowanie do bierzmowania.             

…...................................                                         ….....................................................

         data                                                                podpisy rodziców/opiekunów

 

***********************************************************************

Dane kandydata

Imię i nazwisko kandydata

Szkoła i klasa

Imię i nzawisko katechety

Adres zamieszkania

Nr tel. Rodzica/ opiekuna

e-mail Rodzica/opiekuna

e-mail kandydata

Data i miejsce urodzenia

Data i miejsce chrztu św.