• Slide 1
 • Slide 2 BC

 

SŁOWO DO WIERNYCH DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

 

W związku z ogłoszeniem w całej Polsce stanu zagrożenia epidemicznego zachodzi konieczność podjęcia odpowiednich środków ostrożności, które przyczynią się do zmniejszenia ryzyka zachorowań. Zachęcam więc wszystkich wiernych do przestrzegania zaleceń wydawanych w tej materii przez władze publiczne.

Sytuacje trudne, niosące zagrożenie dla całej społeczności, skłaniają nas do bardziej intensywnego zwrócenia się do Boga. W naszych parafiach nadal będą więc odprawiane msze św. i nabożeństwa wielkopostne, zgromadzenia wiernych nie mogą jednak przekraczać liczby 50 osób. Ograniczenie to obowiązuje również w przypadku sprawowania liturgii pogrzebowej, dlatego w celebracjach żałobnych powinni brać udział włącznie najbliżsi krewni osoby zmarłej Apeluję do wszystkich o przyjęcie ze zrozumieniem tego drastycznego ograniczenia, koniecznego z uwagi na istniejące ryzyko rozprzestrzeniania się choroby.

Mając na względzie tę nadzwyczajną sytuację, która większości wiernych uniemożliwi uczestnictwo w niedzielnej mszy św., udzielam wszystkim diecezjanom dyspensy od tego obowiązku. zachęcam do śledzenia korzystania z transmisji mszy św. niedzielnych w środkach społecznego przekazu, np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia. Ponadto o godz. 10.30 w lokalnym paśmie TVP3 i w Radiu Zachód będzie transmitowana msza św. z kaplicy katedralnej w Gorzowie Wlkp. W Internecie transmitowane będą również wszystkie msze św. i nabożeństwa odprawiane w diecezjalnym Sanktuarium w Rokitnie.

Do posługi duchowej wobec osób hospitalizowanych upoważnieni są wyłącznie kapelani zatrudnieni w konkretnym szpitalu.

W odpowiedzi na apel abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, każdego dnia o godz. 20.30 w kościołach bez udziału wiernych będą się modlić kapłani i osoby życia konsekrowanego. Wszystkich wiernych zapraszam, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności ze swoimi duszpasterzami.

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych w wyniku epidemii. Módlmy się również o zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli. Każdego dnia kontynuujmy śpiew suplikacji po błogosławieństwie kończącym każdą mszę św. „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas, Panie”.

Z pasterskim błogosławieństwem

 

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 14 marca 2020 r.

 

 

*****************************

 

Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie koronawirusa

 

[...]

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia [...], rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
 2. a) osobom w podeszłym wieku,
 3. b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
 4. c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 5. d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały
na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 1. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
 2. a) kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
 3. b) przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
 4. c) znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
 5. d) cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 6. e) należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
 7. f) na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
 8. g) rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 1. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się
  w naszych kościołach” [...]. W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
 2. a) aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
 3. b) aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
 4. c) aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 1. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
 2. a) liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
 3. b) zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
 4. c) sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

[...]

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

 

**************************************

 

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Palmową – Męki Pańskiej (rok A)

 

 1. Dziś Niedziela Palmowa nazywana też Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona Wielki Tydzień, który bezpośrednio przygotowuje nas do przeżycia Świąt Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Serdecznie dziękuję naszym parafianom, przyjaciołom, gościom i tym, którzy łączyli się z nami duchowo, pozostając w swoich domach, za wspólnie przeżytą Eucharystię.
 2. Dziś w naszym kościele Msze św. o 8.00, 10.00 i 12.30. Respektujemy zalecenia władz państwowych, które zezwalają, by na każdej Mszy św. była liczba wiernych nie przekraczająca 5 osób. Bardzo proszę, aby dać pierwszeństwo uczestnictwa we Mszy św. osobom, w których intencjach sprawowane są Msze św. Jeśli przed Mszą św. zbierze się w kościele więcej wiernych niż dozwolona liczba 5 osób, osoby, które nie będą mogły pozostać na Mszy św. będą mogły przyjąć komunię św. przed Mszą św. Dodatkowo w niedziele, dla tych którzy uczestniczyli w Mszach św. telewizyjnych czy radiowych jest możliwość przyjęcia komunii św. w kościele bezpośrednio po zakończonych celebracjach czyli: o 9.00, 11.00 i 13.30.
 3. W tygodniu Msze św. w poniedziałek i wtorek o godz. 8.00, w środę o 18.00. Na zakończenie każdej Mszy św. śpiewamy suplikacje: „Święty Boże…”, prosząc o zatrzymanie epidemii, zdrowie dla chorych i niebo dla zmarłych.
 4. W tym tygodniu okazja do spowiedzi św. w poniedziałek, wtorek i środę od 9.00-10.00 oraz od 17.00-18.00 (spowiedź – z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny – będzie odbywać się w salce, która służy nam obecnie za zakrystię). Pamiętamy, że w jednym czasie w kościele nie może przebywać więcej niż 5 osób. Osoby, które nie odbędą teraz spowiedzi sakramentalnej zachęcam do wzbudzenia aktu żalu doskonałego, który w obecnej sytuacji jest wystarczający do przeżycia tzw. komunii św. duchowej. Do komunii duchowej zapraszam zresztą wszystkich, którzy w okresie epidemii nie korzystają z komunii św. sakramentalnej (więcej na ten temat: http://mkolbe.pl/assets/files/Komunia_duchowa.pdf). Pamiętajmy też, że okres tzw. Komunii św. wielkanocnej trwa aż do Niedzieli Zesłania Ducha Św. – a więc aż 50 dni.
 5. Zgodnie z sugestiami księży biskupów, w związku z tym, że nie możemy spotykać się w większych grupach na modlitwie, nasze kościoły winny być otwarte, by każdy kto chce mógł tutaj zajść na chwilę modlitwy osobistej. Nasz kościół będzie zatem w Wielkim Tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie) – poza godzinami spowiedzi – dodatkowo otwarty od 15.00 do 18.00.
 6. Gdyby ktoś miał potrzebę spowiedzi lub komunii św. w innym niż przewidziany czasie – można zadzwonić i umówić się indywidualnie lub w każdej chwili zajść na plebanię i jeśli tylko jestem na miejscu, jestem do Waszej, drodzy, dyspozycji.
 7. Przed nami Triduum Paschalne i Święta Wielkiej Nocy. Z powodu obecnej sytuacji – stanu epidemii, te Święta będą zupełnie inne niż te, które przeżywaliśmy do tej pory. Liturgia Triduum – tj. Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty w naszej diecezji będzie odbywać się w tym roku bez udziału wiernych, a jedynie w asyście maksymalnie 5 posługujących. Nie będzie zatem w tym roku ani obrzędu obmycia nóg, ani uroczystej adoracji krzyża, litugii ognia czy rozbudowanej liturgii chrzcielnej. Nie będzie „ciemnicy” ani grobu Pańskiego. Nie odbędzie się też błogosławieństwo pokarmów na nasz stół świąteczny. Lecz pomimo tych wszystkich braków Chrystus Zmartwychwstały przejdzie między nami i będziemy świętować Jego zwycięstwo nad śmiercią i mocami ciemności. Zachęcam Was, Drodzy, abyście w Waszych domach i rodzinach próbowali przeżywać różne elementy, które normalnie przeżywamy w kościele – szczególnie te, które wymieniłem wyżej. Bardzo serdecznie polecam Wam materiały przygotowane przez archidiecezję poznańską, które można znaleźć na stronie: swietawdomu.pl. Znajdziemy tam m.in. modlitwę przed śniadaniem wielkanocnym, linki do różnych transmisji i katechez oraz kompletny przewodnik po świętowaniu Triduum i Wielkiej Nocy w czasie pandemii. Przewodnik proponuje bardzo konkretne aktywności, formy modlitwy, teksty pogłębiające tajemnicę danego dnia, odsyłacze do filmów lub muzyki, która może nam pomóc przeżyć głębiej te dni. Przewodnik można sobie wydrukować lub ściągnąć na smartfona i posługiwać się nim jak e-bokiem. Przejrzałem go dość dokładnie i mogę go całym sercem Wam, drodzy, polecić. Jest naprawdę świetny – ciekawy i bardzo praktyczny!      
 8. Skorzystajmy z dyspensy, która zwalnia nas z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. i pozostańmy w naszych domach (w naszej diecezji dyspensa obowiązuje do odwołania). Niech one w tym czasie będą miejscem modlitwy – uczestniczmy we Mszach św. za pośrednictwem mediów, które dają nam bogatą ofertę transmisji Mszy św.: 7:00 – TVP 1; 9:00 – Polskie Radio, Program 1; 9:30 – Telewizja TRWAM; 11.00 – TVP 1; 13:00 – TVP POLONIA.
 9. Od 3 tygodni na naszej parafialnej stronie internetowej (www.ostrobramska.eu) zamieszczane są niedzielne kazania wygłaszane w naszym kościele – można je znaleźć w zakładce: Kazania, homilie, katechezy. Kazania są w formacie audio (do odsłuchania), podany jest tam też link do wszystkich niedzielnych czytań. Jest to sposób, który może pomóc nam być bliżej siebie, trwać w duchowej bliskości – mimo iż fizycznie nie będziemy siebie jakiś czas widzieć.   
 10. Mamy też propozycję naszej lokalnej transmisji Mszy św. – dziś, w Niedzielę 05.04, już po raz drugi o godz, 10.00 na stronie tvnowadzielnica.pl pod zakładką live stream można obejrzeć i duchowo uczestniczyć we Mszy św. odprawianej w naszym kościele parafialnym w Drzonkowie.
 11. Transmisję Triduum Paschalnego z Paradyża pod przewodnictwem bp Tadeusza Lityńskiego będzie można obejrzeć w telewizji w czwartek, piątek i sobotę od godz. 19.00 na TVP3 Gorzów i wysłuchać w Radiu Zachód.
 12. Natomiast transmisja Triduum z kościoła w Drzonkowie będzie dostępna w internecie na stronie tvnowadzielnica.pl pod zakładką live stream – w czwartek i piątek od godz. 19.00, a w sobotę od 20.30. Będziemy też transmitować Mszę św. w Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny o godz. 10.00. Będzie to możliwe dzięki życzliwości p. Wiesława Kuchty i Stowarzyszenia Dobry Start. Bądźcie z nami!
 13. W Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w naszym kościele o 8.00, 10.00 i 12.30 – oczywiście z zachowaniem wymogu, by liczba wiernych nie przekraczała liczby 5 osób.   
 14. W tym trudnym czasie otoczmy życzliwą opieką szczególnie seniorów, np. naszych sąsiadów. Gotowość takiej pomocy zgłaszają m.in. harcerze (połączone siły ZHP i ZHR). Na drzwiach wejściowych do kościoła znajduje się plakat z numerami telefonów, pod które można zadzwonić w celu uzyskania pomocy m.in. w zrobieniu i przywiezieniu zakupów do domu, wyprowadzeniu czworonoga itp.
 15. Codziennie o 20.30 trwam w kościele na modlitwie różańcowej – proszę Was, byście w Waszych domach łączyli się z tą modlitwą – i moją i innych: osób konsekrowanych i księży, którzy wypraszają dla nas łaskę Bożego miłosierdzia na te trudne dni.
 16. W czasie Wielkiego Postu przy obrazie Jezusa Miłosiernego wystawiona jest skarbona, do której możemy składać naszą jałmużnę postną, a przy bocznym wyjściu z kościoła są do nabycia świece na stół wielkanocny (15 zł), rozprowadzane w ramach przedświątecznej akcji Caritas.
 17. Na Niedzielę Wielkanocną 12.04 dotrze do naszej parafii podwójny nr „Gościa Niedzielnego” (bez dodatku diecezjalnego, w cenie 6 zł) i „Niedzieli” (z jednostronicowym dodatkiem diecezjalnym i modlitewnikiem, w cenie 10 zł). Dziś jest jedynie tygodnik „Niedziela”. „Gość” jedynie on-line.
 18. Dziękuję za modlitwę, okazywaną pomoc, za wszelkie dowody życzliwości oraz za ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty – w tradycyjnej formie i za przelewy dokonywane na konto parafii. Wszystkim życzę pięknej Niedzieli i dobrego tygodnia – pełnego zdrowia i łaski!

    

         Zielona Góra, 05.04.2020 r. 

ks. Rafał Szwaja - proboszcz