• Slide 1
 • Slide 2 BC

  

Ogłoszenia duszpasterskie na 19. Niedzielę Zwykłą (rok A)

 

 1. Dziś 19. Niedziela Zwykła. Serdecznie dziękuję naszym parafianom, przyjaciołom i gościom za wspólnie przeżytą Eucharystię. Dziękuję też tym, którzy o 10.00 łączyli się z nami poprzez transmisję on-line. Panu Wiesławowi Kuchcie dziękujemy za realizację transmisji.
 2. Trwa sierpień, który w Kościele w Polsce jest miesiącem trzeźwości i abstynencji. Podejmując – rzecz jasna w wolności – zobowiązanie abstynencji, możemy je ofiarować w intencji osób uzależnionych.
 3. W związku z uwagami nadesłanymi do kurii diecezjalnej w Zielonej Górze przez Państwową Inspekcję Sanitarną przypominamy, że w kościołach nadal obowiązuje wiernych nakaz zakrywania ust i nosa. Można to czynić przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy lub kasku ochronnego. Sanepid zaleca częste przypominanie wiernym o tym obowiązku. Osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą nosić maseczki powinny zachowywać dystans społeczny. Zachęcam też do korzystania z płynów dezynfekujących dostępnych w naszym kościele oraz do przyjmowania Komunii św. na rękę (choć zarówno ta forma jak i forma przyjmowania Komunii św. do ust jest dopuszczalna).
 4. Msze św. w Niedziele w czasie wakacji odprawiane są w naszej parafii w zwykłym porządku: 8.00, 10.00 i 12.30.
 5. W tym tygodniu w naszym kościele w poniedziałek i wtorek nie będzie Mszy św.; w środę, czwartek i piątek Msza św. o godz. 18.00.
 6. Na stoliku z prasą nowe numery Gościa Niedzielnego, Niedzieli i wakacyjne numery Małego Gościa.
 7. IFT w Zielonej Górze proponuje w nowym roku akademickim nową formę studiów magisterskich – zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do czwartku od 16.15 do 20.30. Instytut rozpoczyna też kolejny nabór na 2-letnie podyplomowe studia katechetyczno-teologiczne. Informacje na plakacie i ulotkach.
 8. W dniach od 1 do 12 sierpnia br. – czyli w czasie, w którym zielonogórska pielgrzymka piesza wędruje normalnie na Jasną Górę – w kolejnych parafiach Zielonej Góry odbywają się Msze św. i czuwania, które normalnie odbywają się na pielgrzymce. Serdecznie zapraszam do włączenia się w ten sposób w duchowe pielgrzymowanie. Szczegółowy plan z podaniem kościołów, w których odbywają się czuwania zamieszczony jest pod ogłoszeniami duszpasterskimi. Jutro o 18.00 Msza św. i po niej czuwanie odbędzie się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. i poprowadzi je grupa Biało-Czerwona, w której pielgrzymowali także nasi parafianie.
 9. W najbliższą sobotę 15.08 przypada uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. tego dnia będą odprawiane według porządku niedzielnego: o 8.00, 10.00 i 12.30 – przy czym Msze św. o 8.00 i 10.00 odbędą się w kościele, natomiast Msza o 12.30 będzie Mszą polową. Tego dnia tradycyjnie święcimy zboża, zioła i kwiaty.
 10. Na dzień 15.08 br. – w 100. rocznicę bitwy warszawskiej, zaplanowaliśmy uroczyste poświęcenie pomnika upamiętniającego tych, którzy oddali życie, walcząc o wolną Polskę. Msza św. połączona z poświęceniem pomnika odbędzie się na naszym komunalnym cmentarzu w Drzonkowie 15.08 o godz. 12.30. Już dziś zapraszam na tę uroczystość!
 11. Również 15 sierpnia w Rokitnie obędą się dożynki diecezjalne, a o godz. 17.00 w kościele w Paradyżu odbędzie się uroczysta celebra, podczas której paradyski kościół rektoralny zostanie wyniesiony do rangi Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich (komunikat bpa diecezjalnego).
 12. W tym tygodniu od Niedzieli do piątku (09-14.08) odbywam 2 część mojego letniego urlopu. W czasie mojej nieobecności kancelaria będzie nieczynna. Wszystkie pilne sprawy (posługa u chorego, pogrzeb, etc.) należy w tym czasie kierować do ks. Andrzeja Fiołki – nowego proboszcza z Raculi, który mnie zastępuje. Telefon do ks. Andrzeja: 514 560 761.
 13. Dziękuję za modlitwę, okazywaną pomoc, za wszelkie dowody życzliwości oraz za ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty – w tradycyjnej formie (koszyk na stoliku z prasą) i za przelewy dokonywane na konto parafii. Wszystkim życzę pięknej Niedzieli, dobrego tygodnia, a wypoczywającym na urlopach i wakacjach – dobrego wypoczynku!

    

           Zielona Góra, 09.08.2020 r. 

ks. Rafał Szwaja - proboszcz

 

***********************

 

Plan Pielgrzymki do kościołów w Zielonej Górze 2020

 

1.08.2020r.

Konkatedra św. Jadwigi, Msza Święta godz. 800

Otyń, Uwielbienie godz.1630

 

2.08.2020r.  (biało- zielona)

parafia św. Józefa, Msza Święta godz. 2000 , Apel

 

3.08.2020r. (zielona)

parafia Brata Alberta, Msza Święta godz.1830, Apel

 

4.08.2020r.  (czerwona)

Konkatedra św. Jadwigi, Msza Święta godz.1800, GÓRA- nabożeństwo pokutne

 

5.08.2020r. (fioletowo- czarna)

parafia św. Urbana, Msza Święta godz.1800, RAWICZ- koncert- uwielbienie

 

6.08.2020r.  (biało- czerwona)

parafia Miłosierdzia Bożego, Msza Święta godz.1800, Apel

 

7.08.2020r.  (czarno- fioletowa)

parafia św. Franciszka, Msza Święta godz.1800, KĘPNO- nabożeństwo pokutne

 

8.08.2020r.  (biało- zielona)

Konkatedra św. Jadwigi, Msza Święta godz. 800

Otyń, uwielbienie godz.1630

 

9.08.2020r.  (czerwona)

parafia Ducha Świętego, Msza Święta godz.1900, Apel

 

10.08.2020r. (biało- czerwona)

parafia Podwyższenia Krzyża, Msza Święta godz.1800 i Apel

 

11.08.2020r.  (zielona)

parafia Najświętszego Zbawiciela, Msza Święta godz.1830 i Apel

 

12.08.2020r.

parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Msza Święta godz.1800, Apel

 

 

**************************

 

Zarządzenia dotyczące programu duszpasterskiego

diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w czasie epidemii

 

Etap III – Odnowa

 

Wprowadzenie

Tegoroczna uroczystość Zesłania Ducha Świętego przynosi nam szczególną nadzieję w sytuacji zmagania z trwającą wciąż w naszym kraju epidemią. Po okresie ograniczeń, które radykalnie wpłynęły na życie Kościoła na świecie i w naszej ojczyźnie, pojawiają się warunki powrotu do coraz pełniejszego udziału w chrześcijańskim życiu. Widzimy w tym znak spełniającej się Bożej obietnicy, zawartej w proroctwie Ezechiela, która towarzyszy diecezjalnemu programowi duszpasterskiemu w tym szczególnym okresie: Zgromadzę was na nowo (Ez 11,17).

Jak wiadomo, w programie duszpasterskim wyznaczone zostały trzy etapy, uzależnione od obowiązujących przepisów sanitarnych: etap I – Możliwość, etap II – Zachęta oraz etap III – Odnowa. Po dyskusji podczas wideokonferencji z księżmi dziekanami i po uwzględnieniu aktualnych wytycznych władz państwowych[1] przechodzimy do etapu III, który rozpocznie się 1 czerwca br.

Realizacja etapu III

Najistotniejsze dla działalności parafii normy sanitarne dotyczą następujących kwestii:

 • W kościołach i kaplicach nie obowiązuje limit gromadzących się osób (Rozporządzenie Rady Ministrów 15 ust. 8).
 • Wierni mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania liturgii (§ 18 ust. 1 pkt 3).
 • Dozwolone są zgromadzenia plenerowe do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny (§ 15 ust. 8).

W związku z tym, z dniem 1 czerwca br. odwołuję dyspensę z 14 marca br. dotyczącą obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Powracamy zatem do obowiązujących w prawie kościelnym zasad (por. kan. 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego), od przestrzegania których zwolnione są jedynie osoby chore, w podeszłym wieku, przebywające na kwarantannie czy też z innych ważnych przyczyn niezdolne do fizycznej obecności na Mszy św.

Na obecnym etapie należy przestrzegać następujących wytycznych w poszczególnych obszarach duszpasterstwa. Zmieniają one bądź uzupełniają dotychczasowe przepisy diecezjalne.

 

1. Katecheza parafialna

a) Spotkania grup parafialnych oraz spotkania formacyjne można organizować w kościołach lub w salkach parafialnych z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz odpowiedniego dystansu. W spotkaniach może uczestniczyć także młodzież i dzieci (ministranci, grupy oazowe, KSM itp.).

b) Na prośbę rodziców i za zgodą proboszcza możliwe jest przygotowanie i udzielenie dziecku sakramentów pokuty i pojednania oraz I Komunii św. indywidualnie lub w małej grupie.Czas przygotowań nie może być krótszy niż miesiąc. Program formacji powinien zawierać treści programowe katechezy szkolnej i parafialnej wymaganej do formacji eucharystycznej dzieci w diecezji. Należy pamiętać, że rodzice mają prawo zaczekać z eucharystycznym przygotowaniem swoich dzieci do czasu ustania epidemii. Powrót do grupowego sposobu przygotowania i celebrowania I Komunii św. będzie możliwy po otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć z religii w szkole.

c) Na prośbę rodziców i młodzieży możliwe jest przygotowanie do bierzmowania. Należy je przeprowadzić według programu i zasad diecezjalnych z zachowaniem norm sanitarnych.

d) Możliwe jest przygotowanie do bierzmowania osób dorosłych. Należy je przeprowadzić w wyznaczonych dekanatach: Głogów – NMP Królowej Polski, Gorzów Wlkp. – Katedra, Kostrzyn nad Odra, Lubsko, Pszczew, Sława, Sulęcin, Świebodzin – NMP Królowej Polski, Zielona Góra – Podwyższenia Krzyża Świętego. Formacja powinna trwać od czerwca do sierpnia i przebiegać według obowiązującego programu diecezjalnego. Uroczystość bierzmowania odbędzie się 7 września br. (poniedziałek) w parafii katedralnej w Gorzowie Wlkp. Informację o terminach i miejscu spotkań z kandydatami należy przesłać do 15 czerwca do Wydziału Nauki Katolickiej.

 

2. Sprawowanie sakramentów i sakramentaliów

Z zachowaniem przez celebransa zasad higieny opisanych w poprzednich zarządzeniach w sprawowaniu sakramentów świętych należy uwzględnić, co następuje:

a) Eucharystia

Służby liturgicznej nie obowiązują ograniczenia wieku.

Dzieci mogą uczestniczyć we Mszy św. bez opieki rodziców.

Przypominamy, że dopuszczalne są dwie formy przyjmowania Komunii św. – na rękę i do ust. Osoby przyjmujące Komunię św. na rękę obowiązane są do spożycia Eucharystii w obecności szafarza bezpośrednio po jej otrzymaniu.

Szafarze Komunii św. są zobowiązani do zachowania szczególnej higieny i dezynfekcji rąk.

Przywrócona zostaje posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ale tylko w zakresie pomocy przy jej rozdzielaniu w kościołach.

Przebywający na zewnątrz świątyń mają mieć zasłonięte usta i nos albo zachować zasadę dystansu co najmniej 2 metrów.

Śpiew suplikacji na zakończenie Mszy św. można zastąpić stosownym wezwaniem w modlitwie wiernych lub inną formą modlitwy o zachowanie od pandemii, suszy i innych klęsk.

Z uwagi na zniesioną dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, należy zachować roztropność odnośnie transmisji internetowych.

 

b) Pokuta i pojednanie

W parafiach należy organizować codzienny dyżur spowiedniczy.

Należy przypomnieć wiernym o obowiązku spowiedzi i Komunii wielkanocnej oraz zachęcać do korzystania z tych sakramentów.

 

c) Komunia chorych, Wiatyk i sakrament chorych

Chorych z posługą sakramentalną mogą odwiedzać jedynie kapłani na prośbę zainteresowanych.

Podczas sprawowania posługi należy zachować obowiązek używania maseczki ochronnej przez celebransa oraz zasady higieny opisane w rozporządzeniu z dnia 26 marca br.

 

d) Małżeństwo

Kursy przedmałżeńskie należy organizować w każdym dekanacie według wytycznych Wydziału Duszpasterstwa Rodzin.

Należy wznowić działalność parafialnych poradni rodzinnych. Doradcy rodzinni prowadzą spotkania z narzeczonymi z zachowaniem zasad sanitarnych.

Od 1 czerwca obowiązują nowe wzory dokumentów przedślubnych. Protokół podstawowy dostępny jest w Księgarni św. Antoniego, a pozostałe formularze na stronie https://kancelaria.diecezjazg.pl/

 

e) Pogrzeb

Dozwolone są wszystkie liturgiczne formy pogrzebu.

 

3. Obchody Bożego Ciała

Tegoroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obwarowana jest ograniczeniami wciąż trwającego stanu epidemii. Ze względu na limit zgromadzeń 150 osób, obchody koncentrować się będą zasadniczo wokół kościołów parafialnych lub filialnych. W związku z tym w parafiach należy:

zorganizować procesję eucharystyczną wokół kościoła (bez stacji) po każdej lub po wyznaczonej Mszy św. z udziałem jedynie uczestników liturgii. Tam, gdzie procesja wokół kościoła jest niemożliwa, należy wyjść przed kościół z Najświętszym Sakramentem i udzielić błogosławieństwa eucharystycznego,

zachęcić wiernych do udekorowania domów i mieszkań emblematami eucharystycznymi, flagami itp.

Wykorzystać można także następujące propozycje:

Adoracja Najświętszego Sakramentu w wyznaczonych godzinach.

W dni oktawy można urządzać procesje wokół kościoła po Mszy św. oraz adoracje Najświętszego Sakramentu.

 

4. Kuria i urzędy parafialne

Od 2 czerwca br. Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze wraca do zwykłych godzin urzędowania.

Należy przywrócić normalne godziny urzędowania kancelarii parafialnych, zachowując normy sanitarne.

Zbiórki do puszek przewidziane w kalendarzu liturgicznym należy przeprowadzać według dotychczasowych zasad.

 

Zakończenie

Żywiąc nadzieję na dalszą poprawę sytuacji epidemicznej w naszej ojczyźnie, zachęcam wszystkich wiernych do włączania się z roztropnością ale i odwagą w życie duszpasterskie w swoich parafiach, słuchania słowa Bożego we wspólnocie i przystępowania do sakramentów świętych. Proszę też duszpasterzy, osoby konsekrowane i wiernych o modlitwę za dotkniętych epidemią i tych, którzy służą chorym. Wszystkich zawierzam wstawiennictwu Matki Bożej Rokitniańskiej i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

ks. Piotr Kubiak

Kanclerz Kurii

 

+Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 30 maja 2020 r.

Znak: B1-8/20

 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r. poz. 964.