Dobiega końca czas Adwentu - czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Jak co roku w naszej parafii nie brakowało okazji do szczególnego przeżywania tych grudniowych dni m.in. poświęcenia wieńców adwentowych, kolejnych niedziel z zapalonymi świecami, rorat dla dzieci i dla dorosłych, spowiedzi świętej czy też wspomnienia Św. Biskupa z Mirry, kiedy to odwiedził nas Święty Mikołaj ze słodkimi upominkami dla dzieci.