W dniach 13 - 14 maja br. nasza świątynia gościła rodziny i dzieci z Zespołu Edukacyjnego w Drzonkowie i z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, które przyjęły Sakrament Pierwszej Komunii Świętej. To jeden z siedmiu sakramentów przyjmowanych przez osoby wierzące, który według nauczania Kościoła, jest „widzialnym znakiem niewidzialnej łaski”. 

Życzymy tym dzieciom, aby to bardzo ważne wydarzenie stało się dla nich i ich bliskich okazją do pogłębienia więzi między nimi a Bogiem w chrześcijańskim życiu.