„Kto ufa Matce Bożej, nigdy nie dozna rozczarowania” – św. Jan Bosko    

Powoli dobiega końca jeden z najpiękniejszych miesięcy roku, jakim jest maj. W Liturgii Kościoła to czas szczególnej modlitwy Litanią Loretańską do Matki Zbawiciela. Nabożeństwa majowe pomagają nam zrozumieć rolę, jaką Maryja, uwielbiona w niebie, odgrywa na ziemi, „tu i teraz” w sprawowaniu sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, zwłaszcza tak bardzo skojarzoną z tym okresem Pierwszą Komunią świętą. 

My również w niedzielę 8 maja staliśmy się świadkami takiej uroczystej Pierwszej Komunii w naszej świątyni. Matko Boża z Ostrej Bramy spraw, aby te dzieci i Ich rodziny zawsze powierzały Tobie z ufnością swoje troski dnia codziennego.