• Slide 1
  • Slide 2 BC

    W XXV Niedzielę zwykłą podczas Mszy Świętej o godzinie 10.00 w naszej parafii Antonina, Maja, Andrzej, Mikołaj, Patryk, Tomek i Tymoteusz przystąpili do Sakramentu Pierwszej Komunii. Życzymy tym dzieciom, aby w swoim życiu zawsze podążali drogą wiary i doświadczali miłości Boga.

    Słowa dzisiejszego psalmu " Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają" są bowiem obietnicą dla każdego z nas, że Pan Bóg jest hojny w miłosierdzie dla nas.