• Slide 1
  • Slide 2 BC

    Ziemia dzięki swej urodzajności zaspokaja potrzeby człowieka, utrzymując go przy życiu. Nie wydaje ona owoców, jeśli ten dar Boży nie spotyka się z właściwą odpowiedzią człowieka, którą jest praca: właśnie przez pracę człowiek jest zdolny panować nad ziemią, aby owocowała dla pożytku społeczeństw”                                            

                                                                                                                            ( Św. Jan Paweł II, Centesimus Annus 31)

 

    Uroczysta Eucharystia koncelebrowana przez Księdza Dziekana Jana Pawlaka, Księdza Proboszcza Rafała Szwaję oraz Księdza Proboszcza Radosława Szymańskiego rozpoczęła nasze tradycyjne dożynki, które od kilku lat nazywane jest Świętem Nowej Dzielnicy. Wśród przybyłych gości powitaliśmy m.in. prezydenta miasta Pana Janusza Kubickiego oraz zielonogórskich radnych. Podniosłą atmosferę tej wyjątkowej Liturgii Mszy Świętej tworzyły piękne wieńce dożynkowe, dorodny bochen chleba oraz poczty sztandarowe jednostek OSP i orkiestra strażacka. Honory gospodarza uroczystości pełniła sołtys Drzonkowa Pani Renata Woźniak.

    Po Mszy Świętej w barwnym korowodzie zaproszeni goście przeszli na teren ośrodka WOSiR , gdzie odbył się festyn rodzinny, który zakończył koncert zespołu KOMBII.