• Slide 1
  • Slide 2 BC

    Kościół od początku głosił wiarę w realną obecność Chrysusa w Najświętszym Sakramencie. Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, iż "w Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawsze prawdziwe, rzeczywiste i substancjalne Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa." (KKK 1374).

    Dziś ulicami naszego Drzonkowa kolejny raz przeszła procesja teoforyczna do czterech ołtarzy. W tym dniu wszyscy mogliśmy publicznie wyznać wiarę w prawdziwą, rzeczywistą i realną obecność Chrystusa w naszym życiu.