• Slide 1
  • Slide 2 BC

    Na ten jeden dzień i tę jedną chwilę Kościół zatrzymał się w swoim pielgrzymowaniu. Odgłos kołatek zabrzmiał niczym dźwięk wbijanych gwoździ. Wysłuchane czytania o Cierpiącym Słudze Jahwe , Listu do Hebrajczyków oraz Męki Pańskiej według Świętego Jana skierowały nas do Adoracji krzyża.

    Spójrzmy na Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym, przejrzystym welonem – symbolem całunu w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Powtórzmy za Świętym Pawłem: " Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy."