• Slide 1
  • Slide 2 BC

    Niedziela 14 kwietnia w kalendarzu tego roku rozpoczęła Wielki Tydzień. Dzieci i dorośli z naszej parafii wzorem wielowiekowej tradycji naszych ojców, którzy nazywali tę Niedzielę Kwietną, przynieśli palmy, aby podkreślić uroczysty charakter wydarzeń z Jerozolimy sprzed dwóch tysięcy lat.

    Każda procesja z palmami w której bierzemy udział ma charakter triumfalny. Jest ona z jednej strony upamiętnieniem wydarzeń sprzed wieków, z drugiej zaś - naszym kroczeniem wraz z Chrystusem ku ofierze, którą dzisiaj jest Msza Święta.