• Slide 1
  • Slide 2 BC

" Mógł żyć w luksusie, ale wolał pomóc biednym i potrzebującym."   

    Imię Mikołaj pochodzi z greki i składa się z dwóch części: nike – “zwyciężać” i laos – “lud”. Święty Mikołaj, biskup Miry Licyjskiej, ze względu na przypisywane mu legendą uczynki został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. Jakie prezenty dostawały od niego dzieci? Najczęściej obdarowywano je chlebem, orzechami, pieniędzmi na słodycze i książkami, krzyżykami, świętymi obrazkami, tabliczkami, ptaszkami w klatce lub… rózgą. 

    Święty Mikołaj sprawił wiele radości dzieciom z drzonkowskiej parafii odwiedzając je w drugą niedzielę Adwentu po Mszy Świętej o godz. 10.00 Na każde dziecko czekała okazała paczka słodkości.