• Slide 1
  • Slide 2 BC

W drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia podczas Mszy św. o godzinie 10.00 dziekan dekanatu Podwyższenia Krzyża Św. - ks. prałat Jan Pawlak dokonał poświęcenia tablicy – wotum wdzięczności poświęconego pamięci ś.p. księdza Edwarda Grudzieckiego, budowniczego kościoła w Drzonkowie i wieloletniego proboszcza parafii w Raculi.

Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała sołtys Drzonkowa pani Renata Woźniak. Asystę honorową pełnił poczet sztandarowy z jednostki OSP Racula, upamiętniając w ten sposób honorowe członkostwo ś.p. księdza Grudzieckiego w Ochotniczej Straży Pożarnej w swojej parafii.