• Slide 1
  • Slide 2 BC

10 stycznia, po Mszy św. w naszym kościele wystąpiła grupa Sowizdrzałki ze Szkoły Podstawowej w Drzonkowie. Przedstawienie przygotował zespół prowadzony przez p. Ewę Robak oraz Beatę Drgas i Marzenę Jakubowską. Piękne przygotowane i zaaranżowane przedstawienie, zakończone piosenką o Bogu, który nawet ze złego potrafi wyprowadzić dobro, nagrodzone zostało gromkimi brawami licznej publiczności.