• Slide 1
  • Slide 2 BC
Tegoroczne roraty spędziliśmy w duchu Roku Miłosierdzia, ogłoszonego przez Papieża Franciszka, oraz w przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży. Przez cały Adwent, razem z Małym Gościem Niedzielnym, poznawaliśmy kolejne osoby, które zmieniały świat nie przez wielkie czyny, ale przez pokorne spełnianie uczynków miłosierdzia.
 
Adorowaliśmy Pana Jezusa ze św. siostrą Faustyną i płakaliśmy z Marianną Popiełuszko, otrzymując trudną lekcję dobra, które zwycięża wszelkie zło. 
Oprócz pokarmu duchowego, każdego dnia nasz Proboszcz - Ks. Rafał, częstował dzieci adwentową czekoladką.