W Niedzielę Trójcy Świętej w naszej parafii odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowych ministrantów. Po rocznej służbie kandydackiej tego zaszczytu dostąpili Franek, Dawid i Rafał. Bycie ministrantem zobowiązuje. Wierzymy, że szczera służba przy ołtarzu zaowocuje również Ich dobrą postawą w życiu codziennym. Być dobrym ministrantem, to służyć nie tylko przy ołtarzu, ale także w domu, w szkole i w środowisku naszego miejsca zamieszkania.