W Niedzielę Męki Pańskiej uroczyście rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. Najpierw radosna procesja z palmami, a popołudniu wyjątkowe nabożeństwo Gorzkich Żali podczas którego to kandydaci do bierzmowania otrzymali z rąk proboszcza symboliczne krzyże. Następnie jak co roku wyruszyliśmy ulicami Drzonkowa w Drogę Krzyżową, która zakończyła się na naszym cmentarzu modlitwą w intencjach Ojca Świętego.