22 lutego w Środę Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post. Nasza postawa pokory wyrażona w posypaniu głowy popiołem wprowadza nas w atmosferę "pustyni", czyli koniecznego odosobnienia, gdzie odbywa się powolny proces spotkania z Bogiem. Atmosferę tę pomogą nam stworzyć: post, jałmużna i modlitwa, trzy podstawowe biblijne działania człowieka jako swoiste znaki jego nawrócenia i pokory. 

W okresie Wielkiego Postu w naszej świątyni Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą odbywały się w piątki po wieczornej Mszy Świętej, a Gorzkie Żale w niedziele o godzinie 17.30