Dziś 12 sierpnia do Częstochowy dotarła pielgrzymka z naszej diecezji w skład której weszla Grupa Biało-Czerwona z  parafii w Drzonkowie. W 50-letniej historii naszej diecezji była to jubileuszowa, 40 pielgrzymka do Cudownego Wizerunku Czarnej Madonny.

Cały miesiąc jest szczególnie ukierunkowany na Matkę Bożą, ponieważ własnie 15 sierpnia jest  obchodzona Uroczystość kościelna Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny ( która według uznanej przez Kościół legendy nie umarła, jak wszyscy ludzie, lecz po swym długim, ziemskim życiu zapadła w głęboki sen , a Jej dusza i święte, niepokalane, wolne od grzechu ciało zostały na skrzydłach aniołów zaniesione do nieba).

W polskiej tradycji ludowej i w tradycji ludowej europejskiej, Matka Boska, patronka tego dnia, czczona jest także  jako patronka ziemi będącej w najbujniejszym rozkwicie, patronka ziół, kwiatów, owoców i zbóż.