• Slide 1
  • Slide 2 BC

Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza,
ogarnięci Bożą Miłością
oddaliście życie dla Chrystusa,
świadcząc o prawdzie Ewangelii.

Dekretem z dnia 13.11.2015 r. ówczesny biskup diecezjalny Stefan Regmunt zwołał I Synod Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Obecnie Synod wkracza w swoją fazę przygotowawczą.

W naszej wspólnocie powołany został Parafialny Zespół Synodalny, który na poziomie lokalnym podejmuje reflkesję synodalną.

Aktualności synodalne i inne informacje na temat Synodu  znajdziesz tutaj: www.synod.diecezjazg.pl