• Slide 1
  • Slide 2 BC

  „I dam wam pasterzy według mego serca, by paśli rozsądnie i roztropnie.” (Jer 3,14)

W Wielki Czwartek rozpoczęliśmy Triduum Paschalne, które jest pamiątką ustanowienia Eucharystii. Jezus, Syn Boży w Wieczerniku uniżył się, aby pokazać swoim uczniom drogę miłości, którą mają podążać. Obmył im nogi, aby mogli w pełni uczestniczyć w Ostatniej Wieczerzy. Dar Eucharystii i Dar Kapłaństwa są największą tajemnicą tego dnia.

Z okazji ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa życzymy Naszemu Księdzu Proboszczowi, by droga, na którą zaprosił Cię Chrystus była dla Ciebie drogą do świętości. Niech stale wzrasta w Tobie miłość do Eucharystii, a Duch Święty zawsze wspiera Cię w pełnym poświęcenia wypełnianiu pragnień Serca Bożego.