• Slide 1
  • Slide 2 BC

Fragment listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Szanowni Państwo! Drodzy Rodacy !

  Już po raz ósmy w ramach akcji Narodowe Czytanie będziemy czytać w całej Polsce wybitne utwory należące do kanonu naszej literatury.  W tym roku będzie to zbiór zatytułowany Nowele polskie. 

  Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość  w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Towarzyszyły one naszym rodakom, kiedy pod zaborami walczyli o suwerenność naszej Ojczyzny i szukali odpowiedzi na wyzwania swoich czasów.

  Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. 

 

27 października już po raz drugi w drzonkowskiej świetlicy odbyło się Narodowe Czytanie, w którym wzięli udział nasi mieszkańcy. Ze względu na charakter czytanych tegorocznych pozytywistycznych lektur, grono lektorów było wyjątkowo liczne. Uroczystość zorganizował Parafialny Zespół CARITAS. Projekt  dofinansował Urząd Miasta.