Drukuj

"Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26).

    W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.
Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa dzisiejszej uroczystości, to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę, co uroczystość Paschy. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa.

    Dziś udziałem całej naszej parafii stała się radość z obchodzonego przez naszego proboszcza, Księdza Rafała Szwaję, jubileuszu 20 - lecia święceń kapłańskich. W tej intencji modlił się razem z nami, także obchodzący podobny jubileusz, Ojciec Adam ze Zgromadzenia Ojców Kapucynów. Uroczystą Mszę Świętą, wzbogaconą o śpiewy naszej Scholi oraz Wspólnoty Neokatechumenalnej, zakończyły życzenia złożone przez przedstawicieli mieszkańców Drzonkowa i wspólnot parafialnych.