Drukuj

„To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”.   ( J 6, 6, 40 ) 

    Już w Piśmie Świętym Starego Testamentu są pierwsze wzmianki o zapisywaniu w specjalnych księgach imion osób zmarłych. Tradycja ta przetrwała do czasów apostolskich.

   Uroczystość Wszystkich Świętych jak i Dzień Zaduszny przypominają, że każdy człowiek jest „pielgrzymem do domu Ojca”. Listopadowa refleksja wspominkowa niech będzie wsparciem dla zmarłych, a w nas umocni wiarę w Chrystusa, który jest „drogą , prawdą i życiem”.

   Za naszych zmarłych na wypominkach będziemy się modlić Koronką do Bożego Miłosierdzia po każdej mszy świętej wieczornej.