• Slide 1
  • Slide 2 BC

Przez Triduum Paschalne doszliśmy do radosnych Świąt Wielkanocnych. To najważniejsze i najpiękniejsze dni w życiu każdego chrześcijanina, który patrzy na miłość Boga do nas przez pryzmat męki, śmierci i zmartwychwstania Jego Syna.

Niech ten czas świąt będzie dla każdego z nas wyjątkowy. Niech pomaga nam w realizacji naszego zadania - być wiernymi Bogu, Jego miłości, prawdzie i radości. Kto trwa w przyjaźni z Bogiem i dorasta do świętości, ten w najtrudniejszej nawet rzeczywistości przeżywa swoje istnienie jako święto bez końca.