• Slide 1
  • Slide 2 BC

Święto Objawienia Pańskiego to szczególny dzień w którym Kościół wspomina przybycie Mędrców ze wschodu, którzy oddali pokłon Jezusowi i złożyli Mu dary. Ta niezwykła Epifania (gr. ukazanie się) jest świętowaniem tajemnicy Bożego Narodzenia, podkreślające ukazanie się nieskończonej chwały Jednorodzonego Syna Bożego i powszechne powołanie ludów do zbawienia w Chrystusie.

My także udajemy się do świątyni, aby uczcić Objawienie Boga w historii naszego życia. Zabierając z kościoła poświęconą kredę, kadzidło i wodę powracamy do naszych domów, znaczymy drzwi inicjałami Trzech Króli, okadzamy i kropimy wodą nasze pomieszczenia świadomie prosząc Boga o jego obecność w naszym domu.