• Slide 1
  • Slide 2 BC

20 listopada 2021 r. w naszej świątyni z rąk Biskupa Pawła Sochy młodzież z Drzonkowa, a także z parafii Św. Mikołaja w Raculi oraz z parafii Św. Wawrzyńca w Ługach otrzymała sakrament bierzmowania. 

Przyjąć sakrament bierzmowania oznacza zawrzeć z Bogiem swego rodzaju umowę. Życzymy tym młodym ludziom dotrzymania tej umowy, aby poprzez dopełnienie łaski Chrztu Świętego, mężnie wyznawali wiarę i dawali świadectwo słowem i czynem.