• Slide 1
  • Slide 2 BC

Cały świat przychodzi pod krzyż Jezusa! Uroczystej liturgii nie rozpoczął znak krzyża. To kapłan w naszym imieniu leży krzyżem na podłodze świątyni. Kontynuujemy modlitwę, która trwała cały dzień. Adorujemy mękę i śmierć Jezusa wsłuchani w relacje jedynego naocznego świadka - Św. Jana. Po adoracji następuje komunia, spożywamy ciało Pańskie przeistoczone na Mszy Wieczerzy. 

Gdy spożyliśmy owoce drzewa krzyża, następuje ponowne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji, z której polska pobożność uczyniła tak zwany „Boży Grób”. 

Po liturgii Wielkiego Piątku rozpoczyna się „wielka cisza” – szabat, Pan odpoczywa po wykonaniu dzieła. Wsłuchajmy się w tę ciszę przed Jego chwałą !