Drukuj

    Tak jak święto Paschy stanowiło centrum roku u Ludu Bożego Starego Przymierza – Izraela, tak Pascha Chrystusa jest centrum roku liturgicznego nowego Ludu Bożego – Kościoła.

    Przeszliśmy przez Liturgię Światła, Liturgię Słowa, Liturgię Chrztu i Liturgię Eucharystii. Tej nocy Chrystus, jedyne Światło, przezwyciężył ciemności śmierci i wyswobodził ludzi z mocy grzechu.

    Adam i Ewa po wygnaniu z raju stracili swoją szansę obcowania z Bogiem. Gdy Święty Piotr trzykrotnie się zaparł Chrystusa, gorzko zapłakał, bo zdradził swojego Mistrza. Przywołajmy z homilli słowa naszego Księdza Proboszcza: " Poprzez Zmartwychwstanie Jezusa - jedynego Baranka bez skazy dostaliśmy drugą szansę. Każdy z nas ! "