• Slide 1
  • Slide 2 BC

„Prawda zmartwychwstania stanowi fundament naszej wiary i jest zachętą do życia nią na co dzień”.

Liturgia Wigilii Paschalnej zawierała w sobie liczne symbole i znaki, które pomogły nam w przeżywaniu tajemnicy zmartwychwstania.

Służyły temu m.in. obrzęd poświęcenia ognia, od którego zapalany jest paschał, podniosłe Orędzie Wielkanocne – Exsultet, szczególna Liturgia Słowa, po której odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne, a następnie uroczyście wyznaliśmy wiarę. Zwieńczeniem tej podniosłej Wigilii Paschalnej była procesja rezurekcyjna.

„Można powiedzieć, że to Matka wszystkich liturgii, nawiązująca do pierwszych wieków chrześcijaństwa i żydowskiej Paschy”

Na pożegnanie Ksiądz Proboszcz skierował do wszystkich parafian życzenia, by dla każdego był to czas radości i chrześcijańskiego optymizmu, wyrażającego się w otwartości na drugiego człowieka.

Niech ze Świąt Wielkanocnych płynie dla nas przesłanie nadziei, pokoju i pocieszenie dla tych, którzy go najbardziej potrzebują.