• Slide 1
  • Slide 2 BC

Odpowiadając na wymogi prawa kościelnego i realizując postanowienia powizytacyjne Biskupa Pawła Sochy dla naszej parafii, w naszej wspólnocie została powołana na 3-letnią kadencję Parafialna Rada Duszpasterska. Podczas Mszy św. 5 listopada 2017 członkowie Rady złożyli stosowną przysięgę. 

Z ankiety przeprowadzanej przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że duszpasterskie rady parafialne są cenną pomocą w pracy proboszcza. Celem Rady jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Swoim działaniem  przyczynia się ona do rozumienia Kościoła jako wspólnoty,aktywizując wiernych świeckich, którzy na mocy swojego chrztu winni być nie tylko przedmiotem, ale i podmiotem duszpasterskiej działalności Kościoła.