• Slide 1
  • Slide 2 BC

16 listopada to święto patronalne naszej Parafii. W uroczystej Mszy św. odpustowej uczestniczyli księża z dekanatu i inni zaproszeni goście. Zgromadzeniu przewodniczył i Słowo Boże głosił ks. Robert Perłakowski - proboszcz parafii pw. MB Bolesnej w Płotach.