• Slide 1
  • Slide 2 BC

W listopadzie polecamy Bogu naszych zmarłych, modląc się za nich w czasie nabożeństw wypominkowych.