• Slide 1
  • Slide 2 BC

W tym roku, ze względu na remont ul. Olimpijskiej, droga procesji prowadziła od cmentarza, ulicą Rajtarową, do Kościoła.