• Slide 1
  • Slide 2 BC

W tym roku znów odwiedził nas święty Mikołaj. Opowiedział historię biskupa Mikołaja z Miry (dzisiejsza Turcja), który dzielił się tym co miał z potrzebującymi. Mikołaj przekazywał prezenty ludziom biednym tak, by nie było wiadomo, kto jest darczyńcą.