• Slide 1
  • Slide 2 BC

7 czerwca Ksiądz Proboszcz Adam Tablowski podczas uroczystej Mszy świętej dziękował za 25 lat posługi kapłańskiej. W uroczystości wzięli udział ksiądz dziekan Jan Pawlak, księża z naszego dekanatu oraz wielu zaproszonych gości. Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Jubilat przyjął życzenia od działających w parafii wspólnot oraz dzieci ze szkoły i parafian. Życzymy wielu łask Bożych oraz opieki Matki Bożej na dalszej drodze posługi kapłańskiej!